U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Marine Strategy Framework Directive - Second Cycle: Implementation of the new GES Decision and Programmes of Measures

Deadline

Code

(DG ENV/MSFD 2018 call)

Inleiding

De Europese Commissie doet een oproep naar voorstellen die de kaderrichtlijn mariene strategie ondersteunen. Deze call staat open tot 20 juni 2018.

Doelstellingen

De Commissie stelt 5.200.000 euro beschikbaar voor voorstellen die duidelijk bijdragen aan de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie. De drie belangrijkste algemene doelstellingen voor deze oproep zijn: 

 1. Ondersteuning van de (sub)regionale beoordeling, in de mate waarin de goede milieutoestand (GES) is bereikt
 2. Ondersteuning van de kwantificering van het effect van de maatregelenprogramma's (PoM's), onder meer via het koppelen van monitoringprogramma's aan maatregelen
 3. De oprichting van nieuwe (sub) regionaal gecoördineerde maatregelen, waar nodig 

Budget

5.200.000 euro

Begunstigden

Aanvragers moeten openbare of particuliere autoriteiten zijn of instanties die in een EU-lidstaat zijn geregistreerd of een internationale organisatie. Hun partners moeten ofwel in een EU-lidstaat geregistreerd zijn of een internationale organisatie zijn. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking. Voor de specifiekere criteria, zie dit document.

Info & contact

Raadpleeg deze website van de Commissie voor meer informatie over de oproep.

Voor specifieke vragen over de oproep kan u mailen naar ENV-MARINE-ENVIRONMENT@ec.europa.eu.

Vlaams contactpersoon

Voor meer informatie over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij kan u terecht bij Guy Vanhecke van het Departement Landbouw en Visserij via het telefoonnummer 059 43 19 20 of via e-mail guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Doelstellingen

1. Duurzame, bronnenefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij

 • Reductie van impact op marien milieu inclusief teruggooi
 • Bescherming en herstel van aquatische biodiversiteit en ecosystemen
 • Balans tussen visserijcapaciteit en beschikbare visserijmogelijkheden
 • Stimuleren van concurrentievermogen en levensvatbaarheid van visserijbedrijven en verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Versterken van technologische ontwikkeling en innovatie inclusief energie-efficiëntie en kennisoverdracht

2. Duurzame hulpbronnenefficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur

 • Stimuleren van technologische ontwikkeling, innovatie en kennistransfer
 • Bevorderen van competitiviteit en levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven inclusief verbetering van veiligheid en werkomstandigheden
 • Beschermen en herstellen van aquatische biodiversiteit en bevorderen van ecosystemen en bronnenefficiënte aquacultuur
 • Bevorderen van aquacultuur met hoog niveau van milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, volksgezondheid en veiligheid
 • Ontwikkelen van professionele training en vaardigheden

3. Betere implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

 • Betere wetenschappelijke informatie en gegevensverzameling inclusief het beheer ervan
 • Ondersteuning van controle, inspectie en handhaving, en stimuleren van institutionele capaciteit en administratieve efficiëntie

4. Stimuleren van afzet en verwerking

 • Verbeterde marktorganisatie voor visserij en aquacultuurproducten
 • Aanmoediging van investeringen in afzet- en verwerkingssectoren

5. Toepassing Geïntegreerd Maritiem Beleid

 • Ondersteuning bij de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en biodiversiteit.

Horizontale doelstellingen:

 • Gelijke kansen en antidiscriminatie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • Duurzame ontwikkeling (milieubeschermingsmaatregelen, bronnenefficiëntie, aanpak klimaatverandering, rampenbeheer en risicopreventie)

Budget

Dit fonds is een klein fonds en bedraagt ongeveer 56 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)?

 • Alle juridische entiteiten.

Info & contact

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer lezen
lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Lees meer
Volg ons