U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

JPI Oceans: Joint Call For Proposals on Microplastics in the Marine Environment

Deadline

Inleiding

Twaalf JPI Oceans-lidstaten lanceren samen met Brazilië een oproep voor transnationale onderzoeksprojecten van ca. 9.2 miljoen euro om de bronnen, verspreiding en impact van microplastics in het mariene milieu te bestuderen.

Doelstellingen

Voortbouwend op de resultaten van de gezamenlijke transnationale call "Ecologische aspecten van microplastics in het mariene milieu" en recente wetenschappelijke bevindingen wil deze gezamenlijke transnationale call de kennis vergroten over de relevante bronnen van microplastics, analytische methoden voor het identificeren van kleinere micro- en nano-plastics, de monitoring van hun verspreiding en overvloed in mariene systemen en hun effecten daarop, alsmede concepten om de inbreng van plastic in het mariene milieu te verminderen.

Met deze nieuwe oproep beoogt JPI Oceans de Europese en transatlantische samenwerking op het gebied van onderzoek op dit gebied te bevorderen en bij te dragen tot de regionale zeeverdragen, de uitvoering van de verklaring van Belém en de doelstellingen van G7, G20 en VN om (micro-) plastic vervuiling in de oceaan te verminderen.

Budget

Voor deze oproep hebben financieringspartners uit België, Brazilië, Estland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden een totaalbedrag van maximaal € 9,2 miljoen toegewezen. Daarnaast kunnen onderzoekers uit andere landen met eigen middelen meedoen.

De maximaal gevraagde financiering per voorstel is € 2.000.000. Projecten worden voor maximaal 36 maanden gefinancierd.

Begunstigden

Elke applicatie moet ten minste een van de vier thema's van de oproep behandelen. Houd er rekening mee dat niet alle financieringspartners aanvragen voor alle themagebieden zullen financieren:

  1. Identificatie, karakterisering en kwantificatie van de belangrijkste microplastische bronnen, met name mechanismen en tijdschalen van macroplastische fragmentatie
  2. Nieuwe bemonsterings- en analysemethoden - gericht op de kleinere (nano-) deeltjes en in situ meetmethoden voor alle matrices (water, sediment, biota)
  3. Monitoring en in kaart brengen van microplastics in het mariene milieu, inclusief de effecten ervan op het mariene milieu
  4. Concepten om de inbreng van kunststoffen in het mariene milieu te verminderen, onder meer door nieuwe recyclingmethoden, bewustmaking van het publiek, bevordering van gedragsverandering, sociaaleconomische analyses

Voorstellen moeten in aanmerking komende onderzoekspartners uit ten minste drie deelnemende landen betrekken.

Info & contact

Klik hier voor meer informatie en om uw aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Gert Verreet (gert.verreet@ewi.vlaanderen.be)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons