U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

BlueInvest Grants: Investing in blue innovation

Deadline

Code

EMFF-BEW-2019

Inleiding

Projecten die ondersteund worden in het kader van de Blue Economy Window-oproep moeten de uitdaging aangaan om nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen voor het MKB te ontwikkelen en op de markt te brengen die uiteindelijk winstgevende activiteiten kunnen creëren.

Doelstellingen

Deze subsidies zullen projecten ondersteunen die innovatie in de blauwe economie versnellen, een groot potentieel aantonen in termen van concurrentievermogen van bedrijven en groei, ondersteund door een strategisch bedrijfsplan. Bovendien moeten ze zich richten op kwaliteitsvolle jobcreatie en -behoud in de blauwe economie. Projecten moeten met name betrekking hebben op het duurzame gebruik van mariene hulpbronnen voor innovatieve en / of circulaire economische activiteiten en bijdragen aan gezonde oceanen en Europa's ‘Green Deal’. Ze kunnen het inzetten, demonstreren of opschalen van nieuwe oplossingen voor de blauwe economie omvatten, inclusief technologieën of serviceapplicaties.

De doelstellingen van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn:

a) innovatieve technologieën en / of maritieme diensten helpen hun marktbereidheid te verbeteren en door te gaan naar markttoegang;

b) Faciliteren van het opschalen van bedrijfsmodellen en serviceconcepten;

c) Risico-investeringen in deze projecten om hun toegang tot andere financieringsregelingen voor de volgende fasen van hun activiteiten te vergemakkelijken.

Budget

€22.505.000

Info & contact

Meer informatie is terug te vinden op het portaal van de Europese Commissie.
Met vragen kan u terecht bij Guy Vanhecke (guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be of 059 43 19 20).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij - EFMZV

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EFMZVA) heeft als doel het duurzame gebruik en beheer van mariene hulpbronnen te faciliteren, de ontwikkeling van een veerkrachtige blauwe economie te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren met het oog op gezonde, veilige en duurzaam beheerde oceanen.

Goed om weten 

 • Projecttype

Innovatie, onderzoek, investeringen, netwerkvorming/kennisdeling

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

70%

 • Aanvraagprocedure

tbc

België is bezig met de voorbereidingen van het “Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027”. Onder voorbehoud van mogelijke vertragingen, verwachten we dat het Belgisch Programma voor het einde van 2022 zal worden aangenomen door de Europese Commissie, en het Belgisch Programma dus in 2023 operationeel zal worden. 

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1139 inzake de oprichting van het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds

Budget

tbc

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Maritieme zaken en visserij
Lees meer
Volg ons