U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Tweede stand van de energie-unie

20 februari 2017 - door Kelly Digneffe

Op 1 februari 2017 stelde de Europese Commissie voor de tweede keer haar Stand van de energie-unie voor. In dit rapport gaat de Commissie na welke vooruitgang is geboekt in de uitbouw van de energie-unie en welke vooruitgang de lidstaten hebben geboekt in hun transitie naar een koolstofarme economie. Het rapport toont aan dat de modernisering van de Europese economie en de overgang naar een koolstofarme economie vorm krijgen. Voor de uitstoot van broeikasgassen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie ligt Europa op koers om de doelstellingen voor 2020 te halen. Het bevat tevens de belangrijkste actiegebieden voor 2017.

Tweede stand van de energie-unie

De uitbouw van een energie-unie behoort tot één van de 10 prioriteiten van de Europese Commissie van Juncker. Deze energie-unie moet  bijdragen tot een Europa met een stabiele energiebevoorrading die betaalbaar en klimaatvriendelijk is. De Commissie ziet een slimmere aanpak van het Europees energiebeleid als een weg om de strijd tegen klimaatverandering te combineren met jobcreatie, groei en investeringen. Met de publicatie van het tweede rapport over de stand van de energie-unie komt de Commissie haar verbintenis na om jaarlijks te rapporteren over de geboekte vooruitgang. Het beschrijft de vorderingen die zijn gemaakt sinds de publicatie van de eerste stand van de energie-unie.

Resultaten 2016

De in de kaderstrategie voor de energie-unie uiteengezette visie is verder vertaald in wetgevende en niet-wetgevende initiatieven, belangrijk hierbij is het op 30 november 2016 gepresenteerde pakket ”Schone energie voor alle Europeanen”.

 

De EU boekte goede vooruitgang met de verwezenlijking van de doelstellingen van de energie-unie, in het bijzonder de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020.

 

  • De doelstelling voor het eindenergieverbruik tegen 2020 is nu al bereikt. 
  • Hetzelfde geldt voor de uitstoot van broeikasgassen: in 2015 lag deze voor de EU 22 % onder het niveau van 1990. 
  • De EU ligt ook op koers voor hernieuwbare energie, waarvan het aandeel op basis van cijfers voor 2014 16 % van het bruto eindenergieverbruik van de EU bedraagt. 
  • Verder blijft de EU er in slagen om de economische groei los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen. In de periode 1990-2015 is het totale bruto binnenlands product (bbp) van de EU met 50 % gegroeid, terwijl de totale uitstoot met 22 % is gedaald.
  • Na de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs in december 2015 heeft de snelle ratificatie door de EU ervoor gezorgd dat het eerste universele, juridisch bindende mondiale klimaatakkoord op 4 november 2016 in werking kon treden.

 

Bij de werkzaamheden voor de energie-unie wordt gefocust op energiediplomatie, die erop gericht is de energievoorziening zekerder te maken, de uitvoer van Europese technologie voor koolstofarme oplossingen uit te breiden en de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven te versterken.

 

De Commissie stelde ook een Europese strategie voor een emissiearme mobiliteit voor. Deze ambieert om tegen 2050 de broeikasgasemissies van het vervoer met minstens 60 % te reduceren ten opzichte van 1990 en op termijn tot nul uitstoot te komen.

Stand van zaken voor België 

  • In tegenstelling tot de eerste stand van zaken bevat de tweede geen informatieblad die feiten en cijfers per lidstaat bundelen.  Gegevens van de lidstaten worden samen gerapporteerd en geanalyseerd in verschillende documenten. 

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU op 21 december 2018.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons