Home > Regionaal beleid > Eu nieuws >

Triloog Cohesiefonds kan van start gaan

28 maart 2019 - door Simon De Coster

Op 27 maart stemde het Europees Parlement over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds post-2020. De triloog met de Commissie en Raad kan na de verkiezingen starten. Ook de Gemeenschappelijke Bepalingen kwamen aan bod.

Triloog Cohesiefonds kan van start gaan

EFRO en het Cohesiefonds

Het Europees Parlement raakte het woensdag plenair eens over EFRO en het Cohesiefonds voor de periode 2021-2027. Het verslag van rapporteur Cozzolino werd goedgekeurd, al stonden er enkele amendementen op agenda. Vooral de aandacht voor milieu-aangelegenheden komt sterk naar voor in de uiteindelijke tekst. Zo werd besloten om fossiele brandstoffen volledig uit het toepassingsgebied van het Cohesiebeleid te laten.

 

Voor EFRO zal de nadruk in de komende periode vooral liggen op slimme groei en groene economie. Daarenboven stelt het parlement voor om minstens 30-50% van de fondsen regionaal in plaats van nationaal te beheren.

 

De prioriteiten uit het voorstel van de Commisie voor cohesiebeleid post-2020 blijven wel behouden

  • Innovatie
  • Steun voor kleine ondernemingen
  • Digitale technologieën
  • Industriële modernisering
  • Overgang naar een koolstofarme en circulaire economie

Ook de Raad van Ministers is klaar om een standpunt in te nemen over het cohesiebeleid. Door het gebrek aan tijd zal de triloog pas na de verkiezingen starten. De oorspronkelijke bedoeling was de triloog in twee ronden te organiseren: een eerste inhoudelijke ronde in het voorjaar, en een aparte ronde over de financiële enveloppe en de European Partnerships in het najaar. Naar alle waarschijnlijkheid worden deze gesprekken echter gebundeld in het najaar. Het gebruik van de 'algemene oriëntatie' door de raad zou de triloog wel moeten faciliteren.

 

Common Provisions Regulation

De zogenaamde Gemeenschappelijke Bepalingen zijn een set van regels die van toepassing zullen zijn op verschillende Europese fondsen, waaronder EFRO en het Cohesiefonds. Ze moeten de synergieën tussen de verschillende beleidsinstrumenten versterken. Eerder berichtten we al over de triloog over deze bepalingen die vroegtijdig werd afgebroken. De instellingen vonden toen geen consensus over blok 1, waarin de al dan niet verplichte partnerschapsakkoorden aan bod komen.

 

Sindsdien gaan de instellingen elk hun eigen weg om tot een onderhandelingspositie te komen. Op woensdag stemde het parlement over het verslag van co-rapporteurs Krehl en Novakov. Hun voorstel verschilt op een paar vlakken ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel:

  • Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) valt nu ook binnen de scope van de bepalingen
  • De transfers van structuurfondsen naar Invest EU en de Connecting Europe Facility worden beperkt
  • Het budget wordt opgetrokken naar €378 miljard

Terwijl het Europees Parlement in consensus de eerste lezing heeft afgerond en goedgekeurd, is er binnen de raad nog geen officiële positie bepaald. Er zijn enkele blokken waarover de lidstaten onderling nog moeten onderhandelen. Het opstarten van een nieuwe triloog wordt dus zeker over de verkiezingen getild, en zal wellicht pas starten tegen het einde van het jaar.

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons