U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Comité van de Regio’s wil EU beleid lokaal sterker verankeren

12 juni 2019 - door Simon De Coster

Het Comité van de Regio’s heeft zijn visie op de toekomst van de EU uit de doeken gedaan.

  • Lambertz wil een zichtbare, effectieve en responsieve Unie
  • Algemene principes om lokale en regionale overheden meer te betrekken bij die Unie
  • Concrete beleidsvoorstellen vanuit lokaal en regionaal niveau
Comité van de Regio’s wil EU beleid lokaal sterker verankeren

Toekomst van de EU

Op Europees niveau wordt veel gediscussieerd over de toekomst van de Europese Unie. Zo sprak Juncker reeds over de “5 scenario’s” en klopt de Europese Raad in Sibiu wellicht de strategische agenda af voor de komende vijf jaar. Ook het Comité van de Regio’s, de stem van lokale en regionale overheden in Europa, heeft zijn eigen visie op de toekomst.

Volgens Belg en voorzitter van het Comité van de Regio’s Karl-Heinz Lambertz moet de Unie zichtbaar, effectief en responsief zijn voor burgers en hun noden. De beste manier om dat te doen is door lokale en regionale politici meer te betrekken bij het Europees niveau.

Subsidiariteit als leidraad

Het Comité van de Regio’s suggereert drie belangrijke principes om dit te realiseren. Die principes zijn op hun beurt gebaseerd op de conclusies van de taskforce over subsidiariteit van Frans Timmermans:

  • Actieve subsidiariteit om de participatie van lokale en regionale overheden en nationale parlementen in Europa te versterken

  • Verbeteren van multi-level governance

  • Het creëren van een permanente dialoog tussen de Unie en haar burgers

Verschillende beleidsvoorstellen

Naast de algemenere principes doet het comité ook verschillende beleidsvoorstellen, sommige ambitieuzer dan de andere. Zo stelt de instelling onder meer voor om

  • Een bindend ‘sociale vooruitgang protocol’ toe te voegen aan de Europese Verdragen

  • Het sociaal scorebord van het Europees semester te regionaliseren. Op dit moment maakt de Commissie enkel een nationaal scorebord op. Wel publiceert Vlaanderen elk jaar zelf een Vlaams sociaal scorebord.

  • Geen macro-economische conditionaliteit in te voeren voor het cohesiebeleid

Hierboven staan slechts enkele voorbeelden van alle beleidsvoorstellen. Het hele document vind je terug in bijlage.

Bijlage(n)

Maak een account aan

Volg ons