U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Bepaal mee het Vlaams standpunt over toekomstig cohesiebeleid

05 september 2018 - door Nand De Klerck

Het departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid lanceert een publieke consultatie om haar standpunt m.b.t. het toekomstig cohesiebeleid te bepalen.

De Europese Commissie presenteerde in mei haar voorstellen voor het nieuwe Cohesiebeleid na 2020. Met het cohesiebeleid wil Europa de welvaartsverschillen tussen regio's en lidstaten verkleinen en de ontwikkeling van de hele EU op lange termijn stimuleren.

Ook voor Vlaanderen is het cohesiebeleid van groot belang. Via het cohesiebeleid kunnen o.m. Vlaamse bedrijven en organisaties immers beroep doen op Europese subsidies. Deze kunnen dienen o.a. ter bevordering van de kenniseconomie en de uitbouw van de circulaire economie, maar ook om opleidingen te voorzien en jeugdwerkloosheid tegen te gaan enz.

Bepaal mee het Vlaams standpunt over toekomstig cohesiebeleid

Het staat buiten kijf dat de onderhandelingen over het nieuwe cohesiebeleid van groot belang zijn voor Vlaanderen. Om de Vlaamse standpunten te kunnen bepalen, is het voor ons belangrijk om de standpunten van uw organisatie te kennen. Indien we daarvan op de hoogte zijn, kunnen we onze belangen beter verdedigen.

 U kan de consultatie raadplegen via deze link! 

Daarnaast bent u nog steeds welkom op de informatie- en consultatiesessie op 12 september 2018. 

Maak een account aan

Volg ons