U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het cohesiebeleid na 2020: update onderhandelingen en vooruitblik

25 september 2019 14:00 – 17:00
VLEVA, Kortenberglaan 71 1000 Brussel

Eind mei 2018 publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het toekomstige cohesiebeleid. Intussen hebben zowel de lidstaten als het Europees Parlement hun positie bepaald: de trilogen kunnen dus starten. Het departement Buitenlandse Zaken en VLEVA nodigen je daarom graag uit op woensdag 25 september voor een informatiesessie  over de raak- en verschilpunten tussen de instellingen inzake ESF, EFRO en Interreg.

Het cohesiebeleid na 2020: update onderhandelingen en vooruitblik

Op 25/09 organiseerde VLEVA samen met BuZa een infosessie over de onderhandelingen voor het nieuwe cohesiebeleid. Na een intro van Freddy Evens, kregen de instellingen de kans hun standpunten te duiden.

Lore van den Putte (attaché cohesie bij de AAVREU)

Verordening  Gemeenschappelijke Bepalingen:

 • Raad akkoord met voorgestelde structuur en uitsluiting ELFPO
 • Raad wil sterkere verwijzing naar ‘gedragscode’ voor partnerschapsprincipe
 • Raad wil uitzonderingen voor verplicht partnerschapsakkoord
 • Raad wil flexibelere programmering (50% flexibel inzetten in laatste twee jaar in plaats van 5+2 met mid term review

Wat betreft ESF+ gaat de Raad grotendeels akkoord met de specifieke doelstellingen. Men wil wel een aparte doelstelling voor rwerkbaar werk. De onderdelen van thematische concentratie vindt de Raad onderwerp van MFK-onderhandelingen.

Ook wat betreft de EFRO/CF verordening gaat de Raad grotendeels akkoord met de doelstellingen, alsook het voorstel om min. 6% te investeren in duurzame stedelijke ontwikkeling.

Wat betreft Interreg is de Raad geen voorstander van de nieuwe structuur. De nieuwe maritieme component zou terug onder de grensoverschrijdende component moeten komen. Component 5 (interregionale innovatie) moet dan weer in de EFRO verordening komen.

Cindy Franssen (MEP in onder meer EMPL)

 • Het grootste verschil in de Gemeenschappelijke bepalingen zit in het partnerschap. Het Europees Parlement wil meer regionale en lokale actoren betrekken. Bovendien wil het parlement wél verplichte partnerschapsakkoorden voor alle lidstaten.
 • Wat betreft ESF+ stelt het Parlement een verhoogd budget voor van 120.5 miljard (tov. 101 miljard). Het Parlement past de thematische concentratie aan en wil ook specifiekere subdoelstellingen.
 • Ook de doelstellingen in de EFRO/CF verordening moeten aangepast worden. Digitalisering naar doelstelling 1, stedelijk transport naar doelstelling 2. Wat betreft de thematische concentratie wil het Parlement de focus op doelstelling 1 en 2 verminderen, vooral voor de meer ontwikkelde regio’s.
 • Voor Interreg wil het Parlement het budget met nog 3 miljard euro verhogen, met een focus op grensoverschrijdende samenwerking.

Na deze uiteenzettingen gaven ook beheersautoriteiten ESF Vlaanderen en VLAIO hun visie.

 • ESF Vlaanderen roept op tot meer vereenvoudiging en minder administratie. Ook de uitgebreide thematische concentratie leidt tot cherrypicking. Daarnaast ziet ESF Vlaanderen geen meerwaarde in de GTI’s (te kleine bedragen) en partnerschapsakkoorden. Ondertussen zijn zij gestart met een consultatieronde met stakeholders die afgerond zal zijn in november.
 • Ook VLAIO ziet geen meerwaarde in een partnerschapsakkoord. Van een GTI zijn ze wel voorstander. Ze pleiten ook voor vereenvoudiging van de randvoorwaarden. Daarnaast vraagt VLAIO aandacht voor een Brexit, die mogelijke samenwerkingen met VK bemoeilijkt.  Ook over de mogelijkheid tot synergieën moet in praktijk goed nagedacht worden.

Tot slot volgde er een vragenronde

 • Het Interreg Noord-West Europa programma zou normaal gezien blijven bestaan
 • Hoe staat VLAIO tegenover component 5? VLAIO is gelukkig met de thematische EFRO-verdeling die nu voorligt.
 • Nut van GTI’s: GTI zou gebruikt kunnen worden om kleinschalig in te grijpen om de gevolgen van brexit ietwat op te vangen. Anderzijds bepleit de Vlaamse regering in Europa voor een brexit-adaptatiefonds om de economische gevolgen van brexit op te vangen.
 • De consultatieronde van de beheersautoriteiten start binnenkort. De eerste twee werkgroepen gaan over doelstellingen 1 en 2 en starten begin oktober (met deskundigen). Ad hoc zullen daar organisaties bij betrokken worden. In de eerste helft van 2020 komt er een consultatie van de stakeholders (art. 6 CPR) waar ook budgetten tegenover kunnen worden gesteld.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons