U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Triloog cohesiebeleid op schema

22 november 2019 - door Simon De Coster

De triloog over het nieuwe cohesiebeleid ligt voorlopig op schema.

  • Belangrijkste onderdelen van Gemeenschappelijke Bepalingen eerst aan bod
  • Europees Parlement stelt oplossing voor partnerschapsakkoorden voor
  • Raad wil Voorzitterschap meer flexibiliteit geven om sneller tot een akkoord te komen

 

Triloog cohesiebeleid op schema

Achtergrond

Sinds september vindt regelmatig overleg plaats tussen de Raad en Parlement in het kader van het nieuwe cohesiebeleid. Een akkoord vond men nog niet, maar de onderhandelingen lijken de goede kant op te gaan.

Voorlopig focussen de trilogen op de Gemeenschappelijk Bepalingen. Het Europees Parlement kwam tijdens de vorige triloog met een package deal. De Raad ging niet akkoord, maar geeft het Fins voorzitterschap wel meer onderhandelingsflexibiliteit voor de volgende triloog.

Oplossing voor partnerschapsakkoorden?

Een van de thema’s op de agenda zijn de partnerschapsakkoorden. Op dit moment is elke lidstaat verplicht een partnerschapsakkoord af te sluiten. Daarin bepalen lidstaten de prioriteiten en strategie voor de implementatie van de structuur- en investeringsfondsen.

De Europese Commissie wil dat deze akkoorden verplicht blijven. De Raad wil echter uitzonderingen: lidstaten die minder dan €2.5 miljard ontvangen uit EFRO, het Cohesiefonds, en ESF+ zouden vrijgesteld worden. Een eerdere triloog mislukte al omdat men hierover geen akkoord vond.

Het Europees Parlement stelt als middenweg voor om enkel een uitzondering toe te staan bij lidstaten die maar 1 operationeel programma hebben. De lidstaten zien hier alvast een mogelijke oplossing in, maar willen dat het voorstel van het Parlement nog verder verfijnd wordt.

Onderhandelingen op schema

Verschillende lidstaten willen rond dit onderdeel al een akkoord zien tijdens de triloog van 27 november. Daarom zijn ze bereid het Fins voorzitterschap meer flexibiliteit te geven. Als dat effectief lukt, liggen de instellingen mooi op schema.

De bedoeling is om blokken 1, 2 en 5 dit jaar nog af te kloppen, omdat ze essentieel zijn voor de voorbereiding van de nieuwe programmaperiode.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons