U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

Steun voor voorlichtingsacties met betrekking tot het cohesiebeleid van de EU

Deadline

Inleiding

De Europese Commissie vindt dat de resultaten van het cohesiebeleid te weinig gekend zijn. Het draagvlak voor het Europees project kan enkel groeien wanneer burgers effectief weten wat Europa allemaal doet. In dat kader lanceert de Commissie een oproep tot het indienen van voorstellen.

Doelstellingen

De specifieke doelstellingen van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn:

  • het inzicht bevorderen in de rol van het cohesiebeleid bij de ondersteuning van alle EU-regio's;
  • meer bekendheid geven aan door de EU — en in het bijzonder het cohesiebeleid —gefinancierde projecten en aan de gevolgen ervan voor het leven van mensen;
  • informatie verspreiden en een open dialoog stimuleren over het cohesiebeleid, de resultaten ervan, de rol ervan met betrekking tot de politieke prioriteiten van de EU en de toekomst ervan;
  • de burgerparticipatie stimuleren in aangelegenheden die verband houden met het cohesiebeleid en bij de vaststelling van de prioriteiten voor de toekomst van dit beleid. 

Budget

Het voor de medefinanciering van de voorlichtingsacties in het kader van deze oproep bestemde budget wordt geraamd op in totaal 4 000 000 EUR. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 70 000 EUR en maximaal 500 000 EUR. Het maximale bedrag van de subsidie mag niet worden overschreden. De EU-subsidie zal worden toegekend in de vorm van een vergoeding van maximaal 80 % van de werkelijke subsidiabele kosten van de actie. De aanvragers moeten garanderen dat zij het resterende bedrag met eigen middelen medefinancieren. De indicatieve duur van de acties moet 12 maanden bedragen (1 februari 2018 - 31 januari 2019).

Begunstigden

In aanmerking komende aanvragers (de hoofdaanvrager en mede-aanvragers alsook eventuele met hen verbonden entiteiten) moeten juridische entiteiten zijn die in een EU-lidstaat zijn gevestigd en geregistreerd. Voorbeelden van in aanmerking komende aanvragers zijn:

  • media-organisaties/nieuwsagentschappen (televisie, radio, geschreven pers, online media, nieuwe media, combinatie van verschillende media);
  • non-profitorganisaties;
  • universiteiten en onderwijsinstellingen;
  • onderzoekscentra en denktanks;
  • (nationale, regionale en lokale) overheden die geen beheersinstanties zijn.

 Natuurlijke personen en entiteiten die worden opgericht met als enig doel de uitvoering van de projecten inhet kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen, komen niet in aanmerking als aanvragers

Info & contact

De aanvraagformulieren en aanvullende informatie met betrekking tot de oproep tot het indienen van voorstellen vindt u in de gids voor aanvragers.

Bij vragen kan u contact zoeken via dit mailadres: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons