U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

Interreg Vlaanderen-Nederland Call 3 - nieuwe kansen voor grensoverschrijdende samenwerking

Deadline

Inleiding

De programmapartners Nederland (Ministerie van Economische Zaken), Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de provincies Limburg (NL), Noord-Brabant, Zeeland, Limburg (BE), Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen hebben de derde oproep voor projecten in Interreg Vlaanderen-Nederland gelanceerd.

Doelstellingen

De prioritaire sectoren voor grensoverschrijdende samenwerking in het samenwerkingsprogramma zijn: energie, (duurzame) logistiek, life sciences en gezondheid, agrofood, biobased economy, (duurzame) chemie en materialen en nano- en micro-elektronica.

Je kan projecten aanmelden binnen ieder thema van het programma, behalve in specifieke doelstelling (SD) 3A (biodiversiteit, bodembescherming en ecosysteemdiensten). Voor de overige specifieke doelstellingen heeft het Comité van Toezicht bijzondere aandacht voor projecten die bijdragen aan bepaalde indicatoren:

Prioritaire as 1• SD 1B: bijdrage aan volgende indicatoren:o CO41 - ondernemingen in onderzoeksprojecten;o PSI12 - aantal KMO/MKB dat steun ontvangt.

Prioritaire as 2• SD 2A: bijdrage aan volgende indicatoren:o CO02 - aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt;o PSI6 - aantal organisaties dat in een demonstratie/pilot kennisneemt van nieuwe technieken.• SD 2B: bijdrage aan de indicator PSI6 - aantal organisaties dat in een demonstratie/pilot kennisneemt van nieuwe technieken.• SD 2C: bijdrage aan volgende indicatoren:o CO01 – aantal ondernemingen dat steun ontvangt;o CO02 – aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt;o CO41 – aantal ondernemingen in een onderzoeksproject;o PSI12 – aantal KMO/MKB dat steun ontvangt.

Prioritaire as 3• SD 3B: bijdrage aan volgende indicatoren:o CO02 – aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt;o CO26 – aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen;o CO29 – aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de onderneming zijn;o CO41 – aantal ondernemingen in een onderzoeksproject;o PSI3 – aantal innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen ondernemingen;o PSI12 – aantal KMO/MKB dat steun ontvangt. 

Aanmeldingen die ingediend worden binnen een SD waarin er bijzondere aandacht is voor de bijdrage aan specifieke indicatoren, worden gevraagd om expliciet en realistisch aan te geven over welke bijdrage het gaat (streefwaarde) en om deze duidelijk te onderbouwen.

Het programma wil er echter uitdrukkelijk op wijzen dat in de eerste plaats de kwaliteitsvereisten primeren zoals die voor alle projectaanmeldingen gelden, en dat de hierboven geschetste aandachtspunten enkel toegepast worden op die projectaanmeldingen die voldoende kwaliteitsvol zijn.

Budget

Via deze derde projectoproep wenst het programma ongeveer 43 miljoen euro toe te kennen. Het Comité van Toezicht zal in haar besluitvorming van 5 april 2017 zodanig besluiten dat de de totale budgetbenutting per as de volgende drempels niet overschrijdt:  90% van as 1, 95% van as 2, 95% van as 3 en 75% van as 4. Dit leidt voor de derde oproep tot de volgende indicatieve budgetten per prioritaire as:

1. Innovatie (specifieke doelstellingen 1A en 1B): 16,3 miljoen EFRO (waarvan minstens 1/3e voor 1A)2. Energie (specifieke doelstellingen 2A, 2B en 2C): 11,9 miljoen EFRO3. Milieu (specifieke doelstellingen 3B en 3C): 7,0 miljoen EFRO4. Arbeidsmarkt (specifieke doelstelling 4A): 7,8 miljoen EFRO

Info & contact

Een projectaanmelding dien je in via het e-loket op onze website.

In de aanmelding geef je, aan de hand van vragen in het e-loket, kort weer welke doelstelling jouw project behelst, wie de voorziene partners zijn en - in grote lijnen - hoe jouw project zal worden uitgevoerd. Je geeft tevens indicatief de totale kosten van het project en de gevraagde EFRO-bijdrage aan. Op onze website vind je als houvast de leidraad aanmelding met een verduidelijking van het gewenste detailniveau van de in de aanmelding op te nemen informatie

Het Comité van Toezicht Interreg V beslist op 5 april 2017 welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma (dit is de preselectie). Deze projecten kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers. Ook dit gebeurt via het e-loket. De deadline voor uitgewerkte projectaanvragen is vastgesteld op 30 juni 2017. Het Comité van Toezicht beslist dan op 13 september 2017 over de ingediende projectaanvragen. De beslissingen van het Comité van Toezicht met betrekking tot ingediende projectaanmeldingen en -aanvragen zullen steeds binnen uiterlijk twee weken worden gecommuniceerd aan de indieners.

Vragen? Contacteer het gemeenschappelijk secretariaat

Meer informatie vindt je op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europese Territoriale Samenwerking

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • Via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • Via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Vlaanderen neemt in 2014-2020 deel aan negen Interreg-programma’s:

 • Grensoverschrijdende programma’s: Grensregio Vlaanderen-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Zeeën
 • Transnationale programma’s: Noordzeeregio en Noordwest Europa 
 • Interregionale programma’s: Interreg Europe, Urbact en Interact

Doelstellingen

Interreg is bedoeld voor initiatieven die om grensoverschrijdende samenwerking vragen tussen meerdere spelers, sectoren en bestuursniveaus. Onder andere voor schaalvoordelen en efficiëntiewinsten.

De Interreg-programma’s zijn opgebouwd rond:

 • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
 • Overgang naar een koolstofarme economie
 • Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 
 • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen

Vlaanderen legt extra accenten volgens de kenmerken of noden van een programmagebied of samenwerkingsniveau:

 • Grensoverschrijdende programma’s: versterking en uitbouw van de arbeidsmarkt in grensregio’s
 • Transnationale programma’s: samenwerking rond transnationale transportstromen en logistieke thema’s
 • Interregionale programma’s: verbetering van beleidsinstrumenten rond regionale ontwikkeling (Interreg Europe) en duurzame
 • Stedelijke ontwikkeling (Urbact)

Budget

Grensoverschrijdende programma’s:

 • Grensregio Vlaanderen-Nederland: 152 miljoen euro
 • Euregio Maas-Rijn: 96 miljoen euro
 • Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: 166 miljoen euro 
 • 2 Zeeën: 257 miljoen euro

Transnationale programma’s:

 • Noordzeeregio: 167 miljoen euro 
 • Noordwest Europa: 396 miljoen euro

Interregionale programma’s:

 • Interreg Europe: 359 miljoen euro
 • Urbact: 74 miljoen euro 
 • Interact: 39 miljoen euro

Begunstigden

Wie maakt er kans op subsidies uit de Interreg programma’s?

 • alle juridische entiteiten

Regio

 • Afhankelijk van programma komen verschillende landen in aanmerking.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

 

economie.europa@vlaanderen.be

02 553 38 63

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Jorre Vandamme

jorre.vandamme@vlaio.be

02 553 37 70

Euregio Maas-Rijn

In afwachting van vervanging

   

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

2 Zeeën

Dries Debruyne

d.debruyne@interreg2seas.eu

050 40 33 73

 

Matthias Verhegge

m.verhegge@interreg2seas.eu

 

Noordzee Regio

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordwest-Europa

Matthias Verhegge

matthias.verhegge@vlaio.be

02 553 37 29

Interreg Europa

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

INTERACT

Programmasecretariaat

ip.viborg@interact-eu.net

 
Lees meer
Volg ons