U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

H2020 – ERA Chairs (WIDESPREAD-03-2017)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

Outstanding researchers can have a decisive and positive impact on the culture and performance of research institutions. Yet issues such as the availability of research funding, institutional rigidities and access to resources can hamper the mobility of such leaders to promising institutions, particularly in low R&I performing countries. ERA Chairs actions will address the specific challenge of creating the appropriate conditions and opportunities for high quality researchers and research managers to move and engage with willing institutions to improve the excellence of their research and thereby modify their research and innovation landscape.

Scope:

The ERA Chairs actions will support universities or research organisations with the objective of attracting and maintaining high quality human resources under the direction of an outstanding researcher and research manager (the "ERA Chair holder") and in parallel implementing the structural changes necessary to achieve excellence on a sustainable basis.

The scientific field can be any domain of research and innovation addressed under the Treaty, however it needs to be closely connected with the activities of the ERA Chair holder and fully capitalise on his/her presence and expertise.

Research organisations interested in establishing an ERA Chair shall submit a proposal based on a SWOT analysis, aimed at facilitating structural change in the institution and ensuring that the conditions are in place to foster excellent research. Proposals should include arrangements for compliance with ERA priorities[1] including the European Charter for Researchers & Code of Conduct for the Recruitment of Researchers[2], the gender equality in research teams and decision making bodies, better use of the installed research capacity (in particular of EU co-funded research infrastructures & facilities) and/or a description of the necessary investments in facilities and infrastructures. For the latter, interactions with national or regional authorities and other stakeholders to coordinate actions and mobilise support, including, where relevant, from European Structural and Investment Funds (ESIF) or Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) funds, are desirable. If relevant, any links with sustainable development objectives are to be outlined.

ERA Chair holders should be outstanding researchers and research managers in the given field of research, with a proven record of effective leadership. They should establish their own team and help the research organisation to significantly improve its research performance and to be more successful in obtaining competitive funding. The ERA Chair holder should have a position within the organisation/university, professor or similar, that will allow her/him to make appropriate resource allocation decisions, supervise team members and freely apply for research funding in order to raise the level of research excellence of the team and the institution. Proposals will need to describe clearly the roles, level of responsibility and obligations of the ERA Chair holder allowing for the determination of the feasibility of his/her tasks.

The position of the ERA Chair holder must be open to all EU and non-EU nationals. The appointment of an ERA Chair holder will be undertaken by the host institution at the beginning of the action and must follow an open, transparent and merit-based recruitment process that will be monitored by the European Commission.

It is expected that the Chair holder will commit him/herself for the full duration of the grant. In principle, the ERA Chair holder is to be appointed in a full-time position (permanent or non-permanent) in accordance with the national legislation of the institution hosting the grant but part-time arrangements might be agreed by the parts, if deemed beneficial for the action.

The grant that can have a duration of five years maximum will cover the appointment of the ERA Chair holder and a number of team members (e.g. their salaries, recruitment costs[3], administrative costs, travel and subsistence costs).

The grant will also provide a contribution towards measures aimed at facilitating structural changes in the institution (e.g. costs for trainings, meetings, publications and managing IPR.While the action does not focus on equipment, these could be accepted if they constitute only a minor part of the total Horizon 2020 funding requested and may be deemed necessary to fulfil the action's specific scope and objective). Hence, the grant is not a measure to fund research per se and for grants awarded under this topic , the following cost categories will be ineligible costs:

- infrastructure costs;

- research costs (including consumables).

The respective option of Article 6.5.C of the Model Grant Agreement will be applied.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of EUR 2.5 million, would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting lower amounts.

Expected Impact:

 • Increased attractiveness of the institution, host region and country for internationally excellent and mobile researchers.
 • Increased research excellence of the institution in the specific fields covered by the ERA Chair holders.
 • Improved capability to compete successfully for internationally competitive research funding.
 • Institutional changes within the ERA Chair host institution to implement the European Research Area priorities, (including an open recruitment policy, gender balance, peer review, and innovative doctoral training).

Budget

33,91 miljoen euro (indicatief)

Begunstigden

Coordination & support action (CSA): At least one legal entity established in an EU Member State or Horizon 2020 associated country.

Meer infozie de de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Info & contact

Contact in Vlaanderen

Man Hei To

Fonds Wetenschappelijke Onderzoek – Vlaanderen

02 550 15 55

ncp_fwo@fwo.be

 

Meer informatie

Link naar het H2020 participant portal.

Link naar het Spreading Excellence and Widening Participation werkprogramma 2016-2017.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons