U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > regionaal beleid > calls >

Framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Urban, Land and Soil systems 2019-2021

Deadline

Code

(OCP/EEA/NSS/18/003-ETC/ULS)

Inleiding

Het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency - EEA/EMA) doet een oproep tot het indienen van voorstellen voor de toekenning van een kaderpartnerschapsovereenkomst. Deze overeenkomst betreft het Europees Thematisch Centrum voor stedelijke, land- en bodemsystemen 2019-2021.

Doelstellingen

Het Europees Milieuagentschap is een van de belangrijkste informatiebronnen van de Europese Unie en haar lidstaten bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het Europese milieubeleid. Het EMA is het knooppunt van het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (Eionet), een partnernetwerk bestaande uit het EMA zelf, zes Europese Thematische Centra (ETC's) en een netwerk van ongeveer 1000 deskundigen die zich met milieu-informatie bezighouden.

De zes ETC's waaruit Eionet bestaat, focussen zich op de volgende onderwerpen;

  • Luchtverontreiniging en mitigatie van klimaatverandering
  • Effecten van klimaatverandering, kwetsbaarheid en aanpassing
  • Binnenwateren, kust- en zeewateren
  • Stedelijke, land- en bodemsystemen
  • Biologische diversiteit
  • Afval en materialen in een groene economie

De kaderpartnerschapsovereenkomst met betrekking tot de ETC over stedelijke, land- en bodemsystemen verstrijkt op 20 juli 2018. Hierdoor lanceert de EMA deze oproep met het oog op de identificatie van het consortium dat de werkzaamheden rond deze thema's zal voortzetten van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

Budget

De geschatte totale waarde van de kaderpartnerschapsovereenkomst varieert tussen 2,900,000 en 3,300,000 EUR, over een maximale periode van 36 maanden. De totale waarde van het jaarlijkse budget voor elke specifieke subsidieovereenkomst is echter afhankelijk van de beschikbare middelen. Deze komen uit de algemene begroting van de EU en de prioriteiten die zijn vastgelegd in het jaarlijkse werkprogramma van het Europees Milieuagentschap.

Begunstigden

Consortia bestaande uit ten minste twee partners (natuurlijke / rechtspersonen, particulier of openbaar), waarbij deze partners gevestigd zijn in verschillende EMA-lidstaten (de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije), komen in aanmerking voor het indienen van voorstellen.

Info & contact

Meer informatie over de procedure voor het indienen van een voorstel, kan u hier lezen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons