U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

EFRO: Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s

Deadline

Doelstellingen

Specifieke doelstelling 3 – Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s Met deze doelstelling wordt de uitvoering van energie-efficiënte maatregelen met langere terugverdientijden bij kmo’s beoogd. De maatregelen kunnen zich zowel focussen op het stimuleren van energie-efficiënte productieprocessen, als tot de verbeteringen van de bedrijfsgebouwen. Wanneer kmo's energieadvies krijgen, dienen zij te worden gestimuleerd om tot de realisatie hiervan over te gaan. Deze doelstelling is gericht op de kleinere kmo’s die niet onder de bestaande instrumenten (Energiebeleidsovereenkomsten) vallen. Deze doelstelling wil de doorgedreven energetische renovatie van bedrijfsgebouwen of bedrijfsprocessen stimuleren, niet door de investeringen rechtstreeks te ondersteunen, maar wel door initiatieven te steunen die dit globaal bij kmo’s stimuleren. Het EFRO-project impliceert m.a.w. het begeleidingstraject om tot daadwerkelijke implementatie / investeringen te komen. Bij de beoordeling van de deelnemende kmo’s moet de afweging worden gemaakt of de schaal voldoende groot is om tot een relevante besparing te komen.  Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door Vlaamse overheden (Vlaamse overheid, Provincie, lokale besturen) kunnen samen maximaal 85% bedragen van de totale projectkosten.

Budget

De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring van het project door de Managementautoriteit, te worden bevestigd.  Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 650.000 euro EFRO-steun.

Begunstigden

Alle entitieiten met rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Meer lezen: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/106_-_efro_oproep_p3_sd3-_energie-efficientie_20151104.pdf : oproepfichehttp://www.agentschapondernemen.be/artikel/praktische-gidsen-en-sjablonen: praktische gidsen Provinciale EFRO-contactpunten :

 Stedelijke EFRO-contactpunten :

  • Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, Steven.Sterkx@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.92)
  • Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@gent.be (tel. 09/266.53.28)
  • Centraal Programmasecretariaat

Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brusselwouter.borremans@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.38.32)liezelotte.deschrijvere@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.37.23)erik.degendt@agentschapondernemen.be (tel. 02/553.27.22) 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons