U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

EFRO: Urban Innovative Actions

Deadline

Inleiding

Vandaag lanceert de Commissie een tweede oproep voor projecten voor een bedrag van 50 miljoen euro in het kader van de "stedelijke innovatieve acties". Steden kunnen zich rechtstreeks kandidaat stellen voor EU-financiering om hun innovatieve stedelijke projecten te kunnen verwezenlijken.

Doelstellingen

Read the UIA Guidance: A must-read for all applicants! The UIA guidance is the main reference document of the Call and explains all the rules and requirements of an UIA project. It should therefore be read together with the Terms of Reference of the Call (see below). A revised version of the guidance has been developed for Call 2, so please make sure to use this version while developing any project application. The UIA guidance is only available in English

Budget

€50 miljoen

Begunstigden

Met het Pact van Amsterdam (30 mei 2016) en de conclusies van de Raad (24 juni 2016) werd de stedelijke agenda voor de EU gelanceerd en de grondbeginselen ervan werden daarin vastgesteld. In de stedelijke agenda staan twaalf partnerschappen centraal die steden, lidstaten, EU-instellingen, ngo's en zakenpartners op voet van gelijkheid laten samenwerken om de levenskwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren. Er zijn al vier proefpartnerschappen van start gegaan, meer bepaald over de integratie van migranten, luchtkwaliteit, huisvesting en armoede in steden. In overeenstemming met de thematische prioriteiten van de stedelijke agenda worden voor de stedelijke innovatieve acties middelen uit het EFRO aan steden in de EU ter beschikking gesteld voor de financiering van innovatieve projecten, in totaal voor 372 miljoen euro in de periode 2014-2020. Bij de eerste oproep zijn 18 van de 378 inzendingen geselecteerd.

Info & contact

Download the Application PackBesides the UIA guidance, the Application pack gathers all documents an applicant must consult while developing a project proposal. - The Terms of Reference for Call 2 (including detailed descriptions of the three Call topics) are available in all EU languages. Select your language through the scroll-down menu below. Please note that the English version is considered as the reference version for the Call. - The courtesy working document of the Application Form is aimed at facilitating the development of your proposal, but cannot be used to formally submit your project (see section Apply below). It is only available in English and contains detailed guidance for each field of the Application Form. This detailed guidance can also be found in all EU languages in the online Application Form. Please note that English will be used as the reference language. - The EEP user manual will guide you through the UIA online platform where your Application Form has to be filled-in and formally submitted. This document will be available in this webpage as soon as the EEP system will be ready. - The Eurostat correspondence table is the main reference for the Eligibility check. Applicants are therefore strongly advised to check the spreadsheet and carry out an eligibility self-assessment before filling in the Application Form. In case of gaps, inconsistencies or doubts concerning the interpretation of the data included in this Eurostat spreadsheet, applicants are strongly advised to contact the UIA Permanent Secretariat. It is strongly recommended that applicants fill in the Application Form in clear English, although it may also be submitted in any of the official EU languages.  Nationaal contactpunt: Ahmed Abdelhakimahmed.abdelhakim@agentschapondernemen.be02 553 37 04 

Meer info

Persbericht van de Europese Commissie

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons