U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

Call pre-announcement - REC-PP-AG-2016 Pilot Project "Europe of diversities" (REC-RPPI-EUDI-AG-2016)

Deadline

Inleiding

Op 17 november 2016 opent de call 'Europe in Diversities".

Doelstellingen

Het doel van het proefproject "Europa van verscheidenheid" is om het motto van de Europese Unie te verbeteren: "Eenheid in verscheidenheid" vooral op lokaal en regionaal niveau.

Met het proefproject zullen EU-burgers in regio's met een multiculturele en meertalige achtergrond, of waar minderheidsgroepen in het bijzonder worden uitgesloten of gediscrimineerd, de mogelijkheid krijgen om elkaars cultuur, taal en identiteit beter te begrijpen. Wederzijds begrip, aanvaarding en verdraagzaamheid zijn kernelementen van een vruchtbare samenleving van verschillende etnische, religieuze, nationale en taalkundige groepen, alsook van verschillende generaties en minderheidsgroepen.

Het proefproject heeft tot doel:

 • trainingen, seminars, workshops en conferenties te financieren over hoe de uniciteit van Europa van verscheidenheid te behouden en hoe eenheid in verscheidenheid te bevorderen;
 • de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen in de strijd tegen discriminatie en het bevorderen van verscheidenheid op lokaal en regionaal niveau;
 • te helpen bij het identificeren van discriminerende praktijken op lokaal en regionaal niveau en het opbouwen van begrip tussen meerderheid en minderheid samenlevingen.

Budget

Het beschikbare budget voor de call is 1 miljoen euro

De gevraagde subsidie ​​moet bij voorkeur niet hoger zijn dan 250.000 euro of minder dan 150.000 euro. Het doel is om ten minste vier transnationale projecten te kunnen co-financieren.

 

 

Begunstigden

Doelgroep: lokale en regionale belanghebbenden, met name overheden (steden, regio's, gemeenten), NGO's, jongerenorganisaties, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Terwijl de nationale projecten in aanmerking komen, moeten succesvolle voorstellen gericht zijn op het produceren van resultaten met een EU een toegevoegde waarde. 

Info & contact

Meer informatie vindt u op de participant portal.

Vragen? Contacteer EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons