U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

Covid-19 Response and Recovery Partnerships - Pilot Action for Interregional Innovation

Deadline

Inleiding

In het kader van deze oproep steunt DG REGIO transnationale partnerschappen van regionale autoriteiten, met inbegrip van ecosystemen van regionale belanghebbenden (universiteiten, onderzoekscentra, clusters, kmo's, enz.) Die bereid zijn interregionale innovatiepartnerschappen te testen. Het doel is om bedrijfsinvesteringsprojecten te stimuleren die de commercialisering en opschaling van interregionale innovatie versnellen.

Doelstellingen

Op basis van de huidige prioriteiten van de Commissie worden vier nieuwe gebieden voorgesteld voor samenwerking in het kader van de interregionale innovatiepartnerschappen (één partnerschap per onderwerp):

  • COVID-19: mobiliseren van regionale capaciteiten om innovatie te versnellen en snelle inzet van nieuwe technologieën en oplossingen om de COVID-19-pandemie te bestrijden; ontwikkeling van de medische waardeketen (bijv. medische producten, apparaten om COVID-19 aan te pakken).
  • Circulaire economie in gezondheid: circulaire bedrijfsmodellen voor medische producten en diensten (bijv. Herfabricage en renovatie van medische hulpmiddelen en apparatuur, circulaire economie in het kader van gezondheidsveiligheid, beheer van medisch afval).
  • Duurzaam en digitaal toerisme: innovatieve oplossingen voor het herstel en de ontwikkeling van toerisme (inclusief klimaatneutraal en cultureel toerisme) door middel van nieuwe technologieën, serviceconcepten en bedrijfsmodellen. Partnerschappen die zowel de particuliere sector (inclusief start-ups), de publieke sector als publiek-private partnerschappen omvatten (bv. Verantwoord, innovatief en slim toerisme in verschillende waardeketens, circulaire bedrijfsmodellen en efficiënt gebruik van hulpbronnen, gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen, gebruik) van openbare ruimtes, diensten en infrastructuren, invoering van nieuwe technologieën, gegevensverzameling, beheer en delen).
  • Waterstoftechnologieën in koolstofintensieve regio's: innovatieve oplossingen op basis van waterstoftechnologie, die (a) een antwoord bieden op de specifieke uitdagingen van koolstofintensieve regio's; en / of (b) te profiteren van de specifieke sterke punten van koolstofintensieve regio's bij het creëren van een Europese waardeketen voor FCH (bijv. door de omschakeling van bestaande kolenmijnen, smelterijen of productiefaciliteiten, met name wat betreft grondstoffen).

Begunstigden

De oproep staat open voor partnerschapen bestaande uit wettelijke regionale autoriteiten en hun regionale innovatie-ecosystemen. Partnerschappen moeten bestaan uit regionale autoriteiten uit ten minste vier verschillende EU-landen en voor zover mogelijk de hele waardeketen vertegenwoordigen, waarbij vertegenwoordigers van de "viervoudige helix" zijn betrokken: onderzoek, bedrijfsleven, openbaar bestuur en eindgebruikers uit verschillende landen.

Info & contact

Voor vragen en het kenbaar maken van uw interesse neemt u contact op met REGIO-SMART-GROWTH@ec.europa.eu.

Meer info staat in de oproepfiche en de website van de Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons