U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderzoek en Innovatie

De European Green Deal Call binnen Horizon 2020 is open tot en met 26 januari 2021. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Stilstaan is achteruitgaan. Dit weet de Europese Unie maar al te goed, daarom is investeren in onderzoek en innovatie in Europa één van hun prioriteiten. Onderzoek en innovatie staan centraal in de EU-strategie om groei en banen te creëren en oplossingen te vinden voor onze grootste maatschappelijke problemen.

De EU ondersteunt deze domeinen via zevenjarige kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het huidige programma, Horizon 2020, voorziet bijna 80 miljard euro voor de periode 2014-2020 en het budget voor zijn opvolger, Horizon Europe, wordt het hoogste ooit.

Onderzoek en innovatie is een beleidsdomein waarvoor de EU een gedeelde bevoegdheid heeft samen met de lidstaten.

Offshore wind basic science and balance of plant

Icon CALL Offshore wind basic science and balance of plant

Deadline:

De bijdrage van offshore windenergie aan de energiemix zal naar verwachting aanzienlijk toenemen tegen 2030. Betere kennis van basiswetenschap op het gebied van windenergie en aanverwante gebieden...

Lees meer
Development of next generation renewable fuel technologies from CO2 and renewable energy (Power and Energy to Renewable Fuels)

Icon CALL Development of next generation renewable fuel technologies from CO2 and renewable energy (Power and Energy to Renewable Fuels)

Deadline:

Verwacht wordt dat hernieuwbare energie sneller groeit dan de capaciteit van het net, waardoor opslagbehoeften ontstaan. De energie die nodig is om huidige hernieuwbare brandstoffen te produceren...

Lees meer
Developing the next generation of renewable energy technologies

Icon CALL Developing the next generation of renewable energy technologies

Deadline:

De technologieën voor duurzame energie die tegen 2030 en 2050 de ruggengraat van het energiesysteem zullen vormen, bevinden zich vandaag nog in een vroeg stadium van ontwikkeling. Het is een...

Lees meer
Towards global environmental regulation of supersonic aviation

Icon CALL Towards global environmental regulation of supersonic aviation

Deadline:

Deze actie maakt deel uit van het vlaggenschip Aviation International Cooperation genaamd "Safer and Greener Aviation in a Smaller World" dat in de inleiding van dit werkprogramma 2018-2020 wordt...

Lees meer
Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions

Icon CALL Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions

Deadline:

De stedelijke gebieden van Europa worstelen om zichzelf te ontwikkelen tot goed verbonden multimodale en multifunctionele knooppunten voor slimme en schone mobiliteit. Meerdere trends beïnvloeden...

Lees meer
Setting up a common European research and innovation strategy for the future of road transport

Icon CALL Setting up a common European research and innovation strategy for the future of road transport

Deadline:

Het doel van dit onderwerp is het definiëren van R & D-routekaarten voor een duurzaam en efficiënt wegtransportsysteem in Europa. Het roept op tot een coördinatie- en ondersteuningsactie ter...

Lees meer
Next generation electrified vehicles for urban and suburban use

Icon CALL Next generation electrified vehicles for urban and suburban use

Deadline:

Tegen 2050 zal 67% van de bevolking naar verwachting in stedelijke gebieden wonen [1]. Naarmate steden groter en slimmer worden, leidt deze trend tot nieuwe mogelijkheden voor gespecialiseerde...

Lees meer
Reducing the environmental impact of hybrid light duty vehicles

Icon CALL Reducing the environmental impact of hybrid light duty vehicles

Deadline:

Milieugevolgen van auto's en bestelwagens zijn historisch beoordeeld via gestandaardiseerde tests of rijcycli. Om de totale milieueffecten te beoordelen, moeten echter gedragingen en interacties...

Lees meer
Advanced light materials and their production processes for automotive applications

Icon CALL Advanced light materials and their production processes for automotive applications

Deadline:

Om de efficiëntie en het bereik van EV's te verbeteren, is continu onderzoek en innovatie vereist voor de inzet van geavanceerde lichte materialen. In het bijzonder is een significante maar...

Lees meer
Hybridisation of battery systems for stationary energy storage

Icon CALL Hybridisation of battery systems for stationary energy storage

Deadline:

Verwacht wordt dat geavanceerde batterijen een belangrijke rol zullen spelen bij het beheer van het elektriciteitsnet in systemen met een hoog aandeel hernieuwbare elektriciteit. De noodzaak om...

Lees meer
Innovation pilots

Icon CALL Innovation pilots

Deadline:
Lees meer
Copernicus market uptake

Icon CALL Copernicus market uptake

Deadline:

Copernicus, het aardobservatie- en monitoringprogramma van de Unie, levert een schat aan gegevens- en informatiediensten op de aarde, haar land, atmosfeer, oceanen en binnenwateren, evenals op...

Lees meer
Citizen-centric public services in local and regional administrations

Icon CALL Citizen-centric public services in local and regional administrations

Deadline:

Specifieke uitdaging:
Met de goedkeuring van de Verklaring van Tallinn erkennen de ministers die belast zijn met het beleid en de coördinatie van digitale openbare diensten in de landen van...

Lees meer
Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations

Icon CALL Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations

Deadline:

Gezien de complexiteit van onze samenlevingen hebben overheidsinstanties innovatieve middelen en hulpmiddelen nodig die hen in staat stellen beter op feiten gebaseerd beleid te ontwikkelen. Bij de...

Lees meer
New forms of delivering public goods and inclusive public services

Icon CALL New forms of delivering public goods and inclusive public services

Deadline:

Het bestuur wordt getransformeerd door nieuwe benaderingen voor het leveren van openbare diensten die de betrokkenheid van burgers en verschillende andere actoren mogelijk maken. De uitdaging is...

Lees meer
Cluster facilitated projects for new industrial value chains

Icon CALL Cluster facilitated projects for new industrial value chains

Deadline:

Nieuwe sectoroverschrijdende industriële waardeketens in de hele EU ontwikkelen door voort te bouwen op het innovatiepotentieel van het MKB. De EU moet de ontwikkeling van opkomende industrieën...

Lees meer
ERA-NET Cofund action on raw materials

Icon CALL ERA-NET Cofund action on raw materials

Deadline:

Om een duurzame levering van grondstoffen aan de EU-samenleving te waarborgen, moet de grondstoffensector zijn prestaties en concurrentievermogen versterken door onderzoek en innovatie. Een...

Lees meer
ERC consolidator grants

Icon CALL ERC consolidator grants

Deadline:
Lees meer
Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities

Icon CALL Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities

Deadline:

Ongelijkheden zijn de afgelopen decennia toegenomen in Europa, ondanks de toegenomen welvaart en overheidsuitgaven als percentage van het BBP. Toenemende ongelijkheid vormt een bedreiging voor...

Lees meer
Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites

Icon CALL Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites

Deadline:

Vandaag de dag, wanneer communicatie, media en cultuur vrij grenzen overstijgt, is er een groeiende behoefte om collecties en locaties van cultureel erfgoed te verbinden en het tastbare en...

Lees meer
Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity

Icon CALL Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity

Deadline:

De gecombineerde effecten van technologische transformaties, van handel en globalisering hebben winnaars en verliezers gecreëerd in Europa en in de rest van de wereld. Europese economieën worden...

Lees meer
ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities

Icon CALL ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities

Deadline:

De overgang naar een duurzame economie en samenleving zal in steden plaatsvinden. De uitvoering van onderzoek en innovatie in overeenstemming met de nieuwe stedelijke agenda en de stedelijke...

Lees meer
Society and innovations: understanding the contexts, processes and consequences

Icon CALL Society and innovations: understanding the contexts, processes and consequences

Deadline:

De tijden van sociale, economische, technologische en culturele veranderingen waarin we leven, genereren kansen en nieuwe uitdagingen voor mens, maatschappij en cultuur. Innovaties zullen (...

Lees meer
ERA-NET Cofund action on conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems

Icon CALL ERA-NET Cofund action on conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems

Deadline:

Veel van de ecosystemen in de wereld hebben een aanzienlijke degradatie ondergaan met negatieve gevolgen voor de biologische diversiteit en het levensonderhoud van mensen. Er is een groeiend besef...

Lees meer
Monitoring ecosystems through research, innovation and technology

Icon CALL Monitoring ecosystems through research, innovation and technology

Deadline:

Biodiversiteit blijft in elke regio van de wereld achteruitgaan, wat ook de ecosysteemdiensten aanzienlijk beïnvloedt. Meer dan ooit is het nodig om de capaciteit te vergroten om veranderingen in...

Lees meer
Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities

Icon CALL Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities

Deadline:

Verwacht wordt dat tegen 2050 de helft van de menselijke bevolking in steden zal wonen en mogelijk de helft in informele nederzettingen zal wonen zonder geschikte infrastructuur voor...

Lees meer
Sustainable management in extractive industries

Icon CALL Sustainable management in extractive industries

Deadline:

De EU is sterk afhankelijk van grondstoffen die cruciaal zijn voor een sterke Europese industriële basis, een essentiële bouwsteen van de groei en het concurrentievermogen van de EU. Om de...

Lees meer
Evolving European media landscapes and Europeanisation

Icon CALL Evolving European media landscapes and Europeanisation

Deadline:

Het traditionele en sociale medialandschap verandert snel. Digitalisering, de verspreiding van wereldwijd interactieve leveringsplatforms, een grotere nadruk op gegevens, kapitaalconcentratie,...

Lees meer
Copernicus evolution: new concept for an innovative and holistic solution for Sentinels calibration & validation

Icon CALL Copernicus evolution: new concept for an innovative and holistic solution for Sentinels calibration & validation

Deadline:

Copernicus richt zich op alle domeinen van de aarde, inclusief de atmosfeer, het land (inclusief binnenwateren) en de oceanen. Het EU-milieuprogramma Copernicus implementeert zes diensten die...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Onderzoek en Innovatie

Het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake onderzoek, wetenschap en innovatie. Mariya Gabriel is de Europese Commissaris bevoegd voor dit thema.

Andere gerelateerde EU-organen zijn het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de Europese Onderzoeksraad (ERC) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Daarnaast zijn onder meer de Uitvoerende Agentschappen voor onderzoek (REA), voor kleine en middelgrote bedrijven (EASME) en voor innovatie en netwerken (INEA) verantwoordelijk voor het beheer van de EU-onderzoekssubsidies.

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie in de commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE).

De lidstaten komen samen in de Raad Concurrentievermogen (COMPET) om zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie te behandelen.

Volg ons