U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transition to fossil-free industries: technology pathways and policies

18 maart 2019 09:15 – 17:00
EC, CDMA building, DG RTD, Marsveldstraat 21, 1050 Brussel

Technologische paden en routekaarten naar het koolstofarm maken van de economie zijn in opkomst in sectoren zoals staal, kunststoffen en andere sectoren.

De rol van elektrificatie, van waterstof, circulair en biogeen koolstofgebruik, CCUS en nieuwe onderlinge afhankelijkheden tussen sectoren zijn opvallende kenmerken van dergelijke routes en voor de herindustrialisering van Europa.

Transition to fossil-free industries: technology pathways and policies

Het evenement inventariseert het huidige inzicht in toekomstige opties en strategieën en onderzoekt op basis daarvan de implicaties voor toekomstige beleidsvorming, onderzoek en de samenleving als geheel.

Het evenement zal door de EU gesubsidieerd projecten en nationale en regionale initiatieven met betrekking tot het decarboniseren van energie-intensieve industriesectoren samenbrengen.

Het evenement hanteert een multi-stakeholderformat om de ontwikkeling van een gezamenlijk inzicht in kansen, uitdagingen en beleidsbehoeften in de 'hard to abate'-industriële sectoren mogelijk te maken.

De algemene doelstelling om opkomende visies voor industriële nulnet-koolstofroutes en hun beleidsimplicaties te verkennen en informatie te delen en kennis te ontwikkelen tussen de belangrijkste EC, kernindustriële regio's, industrie en academische experts.

Het evenement omvat: i) beleidssessies om beleidsopties te presenteren en te bespreken om nieuwe ideeën en benaderingen van beleidsontwikkeling te verkennen. ii) inventarisatie van opkomende trajecten, technologiepaden presenteren en bespreken op basis van het huidige inzicht en identificatie van kennislacunes.

Meer informatie:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons