U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

"Verklaring van Marseille voor Internationale Samenwerking in O&I” en hoger onderwijs

11 maart 2022 - door Ute De Meyer

Op 8 maart vond er in Marseille een ministeriële conferentie plaats rond de mondiale aanpak van onderzoek, innovatie en hoger onderwijs. Alle EU ministers van Onderzoek bespraken de noodzaak om bij internationale samenwerking in onderzoek en innovatie de fundamentele waarden en beginselen te respecteren. 

  • Het Frans Voorzitterschap presenteerde de Voorzitterschapsverklaring “Marseille Declaration on International Cooperation in R&I”.
  • Alle lidstaten, alsook België, verwelkomden de verklaring.
  • De ministers veroordelen de illegale en ongerechtvaardigde inval van Rusland in Oekraïne.
"Verklaring van Marseille voor Internationale Samenwerking in O&I” en hoger onderwijs

Verklaring van Marseille goed onthaald

Naar aanleiding van de Totaalaanpak van Onderzoek en Innovatie door de EU bespraken de Europese ministers van Onderzoek en Commissaris Mariya Gabriel de belangrijkste waarden en beginselen die nageleefd moeten worden bij internationale samenwerking op het gebied van O&I. Daarnaast spraken zij hun voornemen uit om met internationale partners een dialoog over dit onderwerp aan te gaan.

De waarden en beginselen die als meest belangrijk worden gezien, werden door het Frans Voorzitterschap voorgesteld in de “Verklaring van Marseille voor Internationale Samenwerking in Onderzoek en Innovatie” en hoger onderwijs. Hieronder verstaat men onder meer de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, ethiek en integriteit, gendergelijkheid en open wetenschap.

Alle lidstaten verwelkomden de verklaring, waaronder ook België. De Verklaring van Marseille moet de basis leggen voor Raadsconclusies die later aangenomen zullen worden binnen de Raad. Op basis van de Raadsconclusies zal daarna de multilaterale dialoog met de derde landen aangevat worden.
 

Debat tussen de EU-landen

Tijdens het plenair debat in de voormiddag debatteerden de ministers over ‘Het ontwikkelen van de principes en waarden van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie’. Men wisselde van gedachten over:

  • de lijst van waarden en beginselen en of die een aanvaardbare werkbasis vormt voor een goedkeuringsprocedure door de Raad na de conferentie;
  • wat de belangrijkste elementen voor de effectieve bevordering en bescherming van de belangen en troeven van de EU bij internationale samenwerking op het gebied van O&I zijn en hoe deze moeten worden versterkt. Welke rol de EU moet spelen bij de ondersteuning van acties op nationaal niveau.;
  • Hoe wederkerigheid in internationale samenwerking op het gebied van O&I kan worden gewaarborgd en welke aspecten in dit verband het meest relevant zijn?

In de namiddag vonden er parallelle ministeriële workshops plaats over de ‘Toekomst van internationale samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie’. Hier besprak men de volgende thema’s: 

  • Wereldwijd bereik van Europese universitaire allianties, 
  • Wetenschapsdiplomatie, 
  • Samenwerking met Afrika op het gebied van onderzoek, innovatie en hoger onderwijs

Tot slot veroordeelden de ministers de illegale en ongerechtvaardigde inval van Rusland in Oekraïne als een aanval op de elementaire waarden van vrijheid, democratie, soevereiniteit en eerbiediging van de internationale orde, waarop de academische en wetenschappelijke vrijheid en samenwerking zijn gebaseerd.
 

Kritiek

De Verklaring is het resultaat van jarenlange debatten. Critici zeggen dat de tekst hierdoor niet is aangepast aan de nieuwe politieke realiteit. Volgens hen legt men nu meer de nadruk op de waarden dan toegang tot excellente wetenschap, wat een paradigmaverschuiving is. De tekst zou ook geen rekening houden hoe Europa denkt over internationale samenwerking. Door de samenwerking met Rusland te bevriezen, zeggen critici dat de EU zelf niet volledig kan instemmen met sommige van de beginselen in de verklaring, met name het hoofdstuk over academische vrijheid.


Lees hier de persverklaring.
Lees hier de Verklaring van Marseille.
 

Maak een account aan

Volg ons