U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad neemt standpunt in over het hele pakket van Horizon Europe

30 september 2020 - door Simon De Wachter

De lidstaten zijn het eens over de laatste openstaande kwesties rond Horizon Europe, het toekomstige Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Tijdens de Raad Concurrentievermogen van 29 september werd een akkoord gevonden over: 

  • De verdeling van het budget over de programmaonderdelen
  • Samenwerking met derde landen
  • Synergieën met andere programma’s
     
Raad neemt standpunt in over het hele pakket van Horizon Europe

In maart 2019 werd een voorlopig akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement over Horizon Europe. In dat akkoord waren er nog enkele zaken nog niet afgerond, zoals de budgetten, synergieën en samenwerking met derde landen. Hierover hebben de lidstaten nu een gezamenlijk standpunt (algemene oriëntatie) ingenomen.

Interne budgetverdeling

De Raad gingen akkoord met het voorstel van het Duitse voorzitterschap voor een proportionele verdeling van het budget over de drie pijlers van Horizon Europe. Er is één uitzondering: € 200 miljoen wordt verschoven van de Europese Innovatieraad (EIC) naar de Marie Skłodowska-Curie Actions.

Voor deze discussies baseerden de lidstaten zich op een totaal budget van € 80,9 miljard in constante prijzen, waarvan € 5 miljard uit het herstelinstrument Next Generation EU. Dat is het bedrag dat de staatshoofden hebben vastgelegd voor Horizon Europe tijdens de onderhandelingen van 21 juli, maar dat is nog niet definitief.

Samenwerking met derde landen

Daarnaast kwamen de lidstaten overeen over de voorwaarden waaronder landen die geen lid zijn van de EU kunnen deelnemen aan het programma. 

Specifiek introduceerden ze maatregelen in de tekst om de deelname te beperken van entiteiten die gevestigd zijn in een EU-lidstaat, maar direct of indirect gecontroleerd worden door landen buiten de EU. Op die manier willen de lidstaten van Horizon Europe een open, maar geen kwetsbaar programma maken.

Ten slotte werden er ook maatregelen over synergieën met andere Europese programma’s aan de tekst toegevoegd.

Volgende stappen

Het Duits voorzitterschap in de Raad wil de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) met het Europees Parlement over de openstaande kwesties begin oktober starten. Zo hopen ze de onderhandelingen tegen december af te ronden, zodat het programma in januari 2021 kan gelanceerd worden.

Raadpleeg hier de algemene oriëntaties van de Raad:

Persbericht Raad Concurrentievermogen 
 

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons