U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie lanceert mededeling over mondiale benadering van samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie

20 mei 2021 - door Kelly Digneffe

De mededeling kadert binnen de strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld. 
De EU ziet voor zichzelf een leidersrol in het ondersteunen van internationale onderzoeks- en innovatiepartnerschappen en wil dat de knapste koppen ter wereld samenwerken om oplossingen aan te reiken om onze samenlevingen groen, digitaal en gezond te maken. 

Ondanks de geopolitieke spanningen die toenemen en mensenrechten en fundamentele waarden die op de proef worden gesteld, wil de EU multilateralisme, openheid en wederkerigheid bevorderen. De mondiale aanpak van coronapandemie heeft aangetoond dat het bundelen van krachten leidt tot een betere toegang tot wetenschappelijke kennis. 

Commissie lanceert mededeling over mondiale benadering van samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie

De strategie heeft twee doelstellingen: 

  • het tot stand brengen van een open onderzoeks- en innovatieomgeving op basis van regels en waarden
  • zorgen voor wederkerigheid en een gelijk speelveld bij de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. 

Welke maatregelen zal de EU nemen: 

  • steun verlenen aan onderzoekers en hun organisaties om duurzame en inclusieve ontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden te bevorderen (o.m. door binnen het “Afrika-initiatief” in het kader van Horizon Europa om de samenwerking met Afrikaanse landen te versterken)
  • richtsnoeren ontwikkelen om te voorkomen dat onderzoeksorganisaties en instellingen voor hoger onderwijs in de EU het slachtoffer worden van buitenlandse inmenging. Daardoor zullen organisaties in de EU hun academische vrijheid, integriteit en institutionele autonomie kunnen vrijwaren.

Horizon Europa, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie in 2021-2027, zal een belangrijk instrument zijn om de strategie uit te voeren. 

Meer info: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_2465

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons