U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Artificiële intelligentie en data: wat zijn de volgende stappen van de Europese Commissie?

05 augustus 2020 - door Simon De Wachter

De online raadplegingen over het witboek over artificiële intelligentie en de datastrategie zijn afgesloten. De Europese Commissie heeft de resultaten van beide consultaties bekendgemaakt.

Welke acties kunnen we nu nog verwachten rond deze dossiers? VLEVA zet het voor jou op een rijtje.

Artificiële intelligentie en data: wat zijn de volgende stappen van de Europese Commissie?

Artificiële intelligentie 

Na de publicatie van het witboek over artificiële intelligentie in februari, opende de Europese Commissie een openbare raadpleging hierover. Stakeholders en burgers konden hun mening geven tot juni. De Commissie ontving meer dan 1250 antwoorden.

De meerderheid van de respondenten steunen de acties die de Europese Commissie in het witboek voorstelt, zijnde:

  • Samenwerking met de lidstaten
  • Steun aan de onderzoeksgemeenschap
  • Acties op vlak van vaardigheden
  • Focus op kmo’s
  • Partnerschap met de private sector
  • Gebruik van AI in de publieke sector

Tegelijkertijd is een grote meerderheid bezorgd over de mogelijkheid dat het gebruik van AI fundamentele rechten kan schenden en kan leiden tot discriminatie. Daarom kan er best nieuwe wettelijk kader ontwikkeld worden, of moet de bestaande wetgeving aangepast worden. Op de vraag of er enkel voorwaarden moeten komen voor toepassingen met hoog risico, is er geen eenduidig antwoord.

Ten slotte is een aanzienlijk aantal deelnemers aan de bevraging voorstander van een herziening van de Europese richtlijn rond productaansprakelijkheid en aanpassing van nationale regels rond aansprakelijkheid. Dat om de specifieke risico’s van AI-toepassingen te dekken.

Lees de resultaten van de bevraging hier.

Volgende stappen

De Europese Commissie heeft vier mogelijke opties geïdentificeerd voor een wettelijk kader voor de ethische aspecten van AI. Dat staat te lezen in haar aanvangseffectbeoordeling:

  1. Een flexibele, niet-legislatieve aanpak die actie door de industrie faciliteert en stimuleert.
  2. De introductie van een vrijwillige schema van labelling dat aantoont of de toepassing aan een aantal criteria voldoet en betrouwbaar is.
  3. De introductie van verplichte Europese criteria met betrekking tot training data, bijhouden van gegevens voor datasets en algoritmen, te verstrekken informatie, robuustheid en nauwkeurigheid en menselijke controle.
  4. Een combinatie van de bovenstaande opties, rekening houdend met het niveau van risico.

De Europese Commissie heeft opnieuw een openbare raadpleging geopend voor input over deze aanvangseffectbeoordeling. Je kan je mening geven via deze link tot en met 10 september. De Europese Commissie zal vervolgens in 2021 een wetgevend voorstel presenteren.

Data

Ook voor de Europese datastrategie, die tegelijk met het witboek over artificiële intelligentie werd gelanceerd, opende de Europese Commissie een openbare raadpleging. In totaal ontvingen ze 806 antwoorden.

Een grote meerderheid van de deelnemers bevestigt dat ze nood hebben aan een omvattende datastrategie en dat meer data beschikbaar moet zijn voor het algemeen belang. Daarnaast steunen ze de totstandkoming van een lijst van datasets van hoge kwaliteit die gratis beschikbaar wordt gemaakt, zonder restricties.

Lees de resultaten van de bevraging hier. 

Volgende stappen

De resultaten van de bevraging wordt meegenomen in het wettelijk kader voor Europese gemeenschappelijke dataruimtes, verwacht in 2020, en het uitvoeringsbesluit voor een lijst van datasets van hoge kwaliteit, verwacht in 2021. Over deze laatste is er ook een openbare raadpleging open tot 25 augustus, waaraan je via deze link kan deelnemen.
 

Maak een account aan

Volg ons