U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs

Deadline

Code

STRAT-01-2020

Doelstellingen

Deze maatregel is gericht op de doelstelling van het programma om het ondernemingsklimaat voor ondernemingen te verbeteren, onder meer door het concurrentievermogen van ondernemingen en sectoren te bevorderen.

Meer specifiek is deze actie bedoeld om een ​​groot aantal kmo's te mobiliseren door middel van strategische allianties en om een ​​groot aantal evenementen en activiteiten in de hele Unie te ondersteunen, met de nadruk op bv. Aan:

 • Toegepaste technologische oplossingen en beste praktijken met betrekking tot geavanceerde technologieën voor kmo's in sleutelsectoren en uitvoering van de aanbevelingen van de kritische industriële toepassingen van kmo's en de strategische industriële waardeketens;
 • Bevordering van geavanceerde technologieën aan kmo's door de organisatie van op technologie gerichte workshops, matchmaking-evenementen, technologische uitdagingen voor kmo's en start-ups, professionele mentoring en adviesdiensten, en communicatieactiviteiten en evenementen in samenwerking met de voorzitterschappen van de Unie, de lidstaten, de digitale steden Challenge-initiatief, brancheverenigingen, het Enterprise Europe Network (EEN), het netwerk van kmo-gezanten, digitale innovatiehubs, technologiecentra en clusters.
 • Bevordering van praktische richtlijnen om kmo's te helpen de naleving van bestaande regelgeving te waarborgen (bijv. GDPR, het vrije verkeer van gegevens, ethische richtlijnen voor AI, de Platform to Business (P2B) -regelgeving, cyberveiligheid, auteursrecht, intellectuele eigendomsrechten en essentiële standaardoctrooien (SEP's) enz. ).

Deze actie zal:

 1. strategische allianties aangaan om kmo's geavanceerde technologieën in verschillende strategische waardeketens over te laten nemen;
 2. passende maatregelen op het gebied van industriebeleid identificeren op Unie-, nationaal en regionaal / lokaal niveau; en
 3. grootschalige afzetbevorderingsactiviteiten organiseren om de invoering van geavanceerde technologieën door kmo's in bepaalde economische sectoren te ondersteunen.

Budget

5 miljoen euro

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • Lokale besturen
 • Regionale en bovenlokale besturen
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Kmo’s
 • Ngo’s 
 • Opleidingscentra

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • EU-lidstaten
 • Toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 • Begunstigde landen van het Europees nabuurschapsbeleid 
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons