U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

Deadline

Code

LC-GD-1-1-2020

Doelstellingen

De Green Deal roept expliciet op om “de incidentie en omvang van bosbranden te verminderen”. Het roept ook op om "het vermogen van de EU om milieurampen te voorspellen en te beheersen" te versterken als een onmiddellijke prioriteit. Grootschalige en intensere bosbranden worden een steeds grotere zorg. Vuur is een natuurlijk onderdeel van veel ecosystemen in Europa, maar steeds meer Europeanen lijden direct en indirect door bosbranden. Tussen 2017 en 2020 zijn door branden honderden mensen omgekomen en zijn bossen en Natura 2000-gebieden verwoest, niet alleen in Zuid-Europa, maar in toenemende mate ook in Midden-, Oost- en Noord-Europa.

Naast de buitengewone sociaaleconomische impact in termen van verlies van mensenlevens van bewoners en eerstehulpverleners, gezondheid, infrastructuur en economische activiteit, hebben extreme natuurbranden ook ernstige en soms onomkeerbare ecologische gevolgen als we kijken naar bodemdegradatie, waterschaarste en verlies van biodiversiteit.

Bovendien behoren natuurbranden tot de eerste veroorzakers van klimaatverandering, met tot 20% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen per jaar. Bovendien kunnen de grote verbrande oppervlakken niet meer zoveel CO2 opnemen, waardoor het potentieel van koolstofputten om de klimaatverandering te verminderen wordt verminderd. Extreme bosbranden worden nu vaker waargenomen op grotere hoogten en breedtegraden en dragen verder bij aan het versnellen van de klimaatverandering door toegenomen zwarte koolstofuitval op ijs / sneeuw en door het smelten van de onderliggende permafrost.

Bovendien verslechteren grote bosbranden de luchtkwaliteit door de directe uitstoot van giftige verontreinigende stoffen die eerstehulpverleners en lokale bewoners treffen, terwijl populaties in regio's ver weg van de bosbranden kunnen worden blootgesteld aan andere verontreinigende stoffen terwijl de lucht wordt getransporteerd, met korte en lange termijn gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Klimaatverandering, bepaalde bosbouwpraktijken, achteruitgang van ecosystemen en ontvolking van het platteland vergroten de diepte en breedte van bosbranden in de EU. Verwacht wordt dat klimaatverandering het brandrisico zal vergroten, met langere brandseizoenen, frequentere brandgebeurtenissen, nieuwe brandgevoelige regio's en ernstiger brandgedrag. Het verbrande gebied in Zuid-Europa in de 21e eeuw zou sterk toenemen. Het aantal mensen dat in de buurt van woeste landschappen leeft en gedurende ten minste 10 dagen per jaar wordt blootgesteld aan hoge tot extreme brandgevaar, zou met 15 miljoen toenemen bij een opwarming van 3 ° C, vergeleken met nu. Bovendien zou de opwarming van de aarde kunnen resulteren in een substantiële verschuiving naar het noorden van Europese ecologische domeinen, waardoor het herstel van niet-aangepaste ecosystemen na een brand moeilijker wordt. Extreme natuurbranden, zoals in Zuid-Europa in 2017-2018 en in Californië, Brazilië en Australië in 2019, zullen waarschijnlijk in heel Europa voorkomen.

Budget

Het budget voor deze oproep is 75 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons