U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA)

Deadline

Code

CE-BIOTEC-08-2020

Inleiding

Milieuvervuiling is een groot mondiaal probleem dat de natuurlijke hulpbronnen en het milieu in generieke termen beïnvloedt en met name belangrijke zorgen voor de menselijke gezondheid oplevert. Verontreinigende stoffen als gevolg van menselijk handelen zijn schadelijk voor ecosystemen op verschillende functionele niveaus en vormen een belangrijke economische belasting voor de samenleving.

Standaard saneringsstrategieën hebben verschillende niveaus van efficiëntie; in bepaalde gevallen verhogen ze het gezondheidsrisico van werknemers of stellen ze het probleem eenvoudigweg uit. Geavanceerde bioremediatiebenaderingen, die van nature voorkomende micro-organismen gebruiken, in de vorm van opkomende technologieën voor de behandeling van verontreiniging in verschillende ecosystemen voorzien in duurzamere en zachtere alternatieven voor fysicochemische opties. Deze technologieën omvatten onder andere biomineralisatie, elektrobioremediatie, door microben ondersteunde fytoremediatie, eiwit- en metabolische engineering, nanobiotechnologie en systeembiologie.

Hoewel de voordelen van het gebruik van micro-organismen om hun omgeving te ontgiften en schadelijke verontreinigingen om te zetten in onschadelijke eindproducten bekend zijn (milieuvriendelijkheid, lage toxiciteit), blijven er nog een aantal uitdagingen. Deze omvatten bijvoorbeeld hun effectiviteit voor de behandeling van verbindingen die niet biologisch afbreekbaar zijn (bijv. Giftige metalen), tijdsefficiëntie, specificiteit van het milieu, concentratieniveau van de verontreinigingen, de gecombineerde biologische activiteit van de microbiële gemeenschap in tijd en ruimte en de consumptie van energie.

Doelstellingen

Voorstellen moeten de volgende activiteiten omvatten:

 • Onderzoek en innovatie voor efficiënte en goedkope saneringsstrategieën met behulp van micro-organismen door middel van opkomende biotechnologieën die minimale of nul externe energie of chemicaliën vereisen en die de saneringstijd verkorten in vergelijking met fysisch-chemische processen;
 • Werk om te zorgen voor sanering in bodem, sedimenten, mijnen, oppervlaktewater, grondwater of industrieel water;
 • Een systeem ontwikkelen om verschillende verontreinigingen te verwijderen, waaronder complexe mengsels, die koolwaterstoffen en hun derivaten, recalcitrante verbindingen, metalen, nanomaterialen, verf en coatings, voedingsstoffen, farmaceutische of microverontreinigende stoffen en toxische verontreinigingen omvatten;
 • Neem veldproeven op om een acceptabele prestatie voor veldtoepassingen te bewijzen.

Budget

Tussen de 4 en 5 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons