U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Mentoring scheme for schools: mainstreaming innovation by spreading the advanced ICT-based teaching practices to a wide circle of schools

Deadline

Code

DT-TRANSFORMATIONS-21-2020

Doelstellingen

De actie zal een inclusief pan-Europees netwerk van scholen bouwen, coördineren en proberen uit te breiden, waar scholen (schoolleiders en leraren) die geïnteresseerd zijn in pedagogisch gebruik van ICT hun knowhow kunnen opbouwen door te leren van hun meer geavanceerde collega's door demonstraties van de beste pedagogisch goed oefenen. De actie zal met name gericht zijn op mainstreaming van het innovatieproces, dat tot positieve resultaten leidt, met behulp van een beleidsmatige aanpak door beleidsmakers op regionaal en nationaal niveau te betrekken. De actie zal ook bottom-up, regionale basisacties omvatten die de gesitueerde introductie van ICT en op ICT gebaseerde praktijken tussen scholen met verschillende niveaus van technologische vaardigheid ondersteunen, met name in landen waar mainstreaming van innovatief gebruik van ICT in scholen nog steeds een relatief laag niveau en aandacht schenken aan contexten waar dergelijke samenwerkingspatronen nog niet voorkomen. De actie zal met name:

  1. bewijsmateriaal verzamelen en documenteren van gevallen waarin peer-learningmethoden voor de hele school met succes zijn gebruikt in de lidstaten en de bijbehorende, met het oog op verdere schaalvergroting, en deze ook vergelijken met minder succesvolle gevallen
  2. voortbouwen op en betrekken van de bestaande netwerken, 'multiplier'-structuren en regionale hubs om verandering te mainstreamen;
  3. het opzetten van samenwerking tussen meer geavanceerde en minder geavanceerde scholen en ondersteuning van de uitwisseling of praktijk met het ontwerpen van instructies, met aandacht voor hun specifieke educatieve context;
  4. gebruik maken van een bewustmakingsplatform of -infrastructuur op EU-niveau om het idee en de modellen van mentorprogramma's te promoten; acties kunnen voorstellen om bestaande platforms te gebruiken om middelen te sparen voor andere activiteiten.
  5. onderzoeken welke stimulansen en beloningen voor gevorderde scholen het aantrekkelijk maken voor hen om als mentor deel te nemen aan schoolclusters om hun innovatieve praktijken te mainstreamen
  6. de ontwikkeling van benaderingen van hele scholen ondersteunen voor de inzet van ICT en de mainstreaming van innovatieve praktijken met betrekking tot ICT op scholen in heel Europa
  7. een strategie en een plan bieden om de grootste impact te bereiken, mogelijk door institutionele actoren zoals ministeries van Onderwijs te betrekken en het mentormodel onder scholen te verspreiden.

Budget

€2.000.000

Begunstigden

Beschreven in Annex C van het H2020-werkprogramma.

Info & contact

Meer informatie vindt u terug op het portaal van de Europese Commissie.
Met vragen kan u terecht bij Man Hei To (manhei.to@fwo.be of  02 550 15 55)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons