U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

H2020 – Research on safety of fast neutron Generation-IV reactors (NFRP 2)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

The first Generation-IV reactors are expected to be fully operational in the next 25-30 years in various places around the world. In the meantime, all Generation-IV concepts and designs currently under development, both in Europe and worldwide, will need to demonstrate compliance with evolving and ever more stringent safety requirements. In this context, a significant increase in the level of safety is expected to be demonstrated by fast neutron reactors and new reactor coolants. These should exhibit more favourable behaviour in the case of severe accidents, whilst also offering major advantages in terms of the use of the uranium resource, reduction of high-level waste production and potentially increased proliferation resistance. This activity will build on the strong operational experience gained in the EU on fast neutron reactors, whilst ensuring that research and technical expertise on nuclear safety of Generation-IV reactor is shared effectively at EU level. The challenge is also to ensure that all European stakeholders, including civil society, can be represented in the assessment of the status of current developments concerning Generation-IV R&D with respect to expected safety features.

Scope:

This action is aimed at development of the technical assessment of safety improvements of critical fast neutron Generation-IV systems and their supporting reactor islands, as identified by ESNII in the SET Plan Integrated Roadmap[[https://setis.ec.europa.eu/set-plan-process/integrated-roadmap-and-acti…]]. This can include inter alia the study of core parameter optimisation and reactivity control, reliability of automatic shut-down systems, diversified systems of residual power removal more resistant to common mode failure, demonstrable natural circulation of cooling fluids in ultimate heat transfer processes, improved strategy of confinement modes and severe accident behaviour and mitigation including their simulation, in-service inspection and repair of safety-related components, as well as the related licensing aspects. The safety of different fuel cycle options is within scope, including dense MOX driver fuel, multiple recycling of plutonium, use of low-enriched uranium and transmutation of some minor actinides, as is the design and operational features facilitating and improving safety of decommissioning. These safety improvements will need to be endorsed by the EU scientific community in view of building up the main corpus of EU technical standards for Generation-IV to be used as the reference to demonstrate compliance with the amended Euratom Safety Directive. The proposed action should involve standardisation bodies at national and EU levels.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from Euratom of between EUR 2 and 5 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts. Proposals for topics NFRP 1 to 5 will be ranked in a single ranking list.

Expected Impact:

This action is to draw on the unique expertise and operational experience feedback gained by the EU in Generation-IV technology in order to place the EU at the forefront of the development of safety standards for this new generation of reactors, thereby helping EU safety standards to be adopted worldwide. This will ensure deployment of this next generation of reactors in conformity with the recognised stringent European safety standards whilst also boosting EU technological and industrial competitiveness.

Budget

2016: 47,74 miljoen euro (indicatief)

2017: 7,71 miljoen euro (indicatief)

Begunstigden

Research & Innovation action (RIA): At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.

Meer infozie de de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons