U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Digital Media Observatory

Deadline

Code

CEF-TC-2020-2

Doelstellingen

De volgende fase van de European Digital Media Observatory (EDMO), die het onderwerp is van deze oproep, heeft tot doel nationale of multinationale hubs te creëren voor onderzoek naar digitale media. Een nationale / multinationale onderzoekshub is een netwerk van organisaties (bijv. Academische organisaties, onafhankelijke organisaties voor feitencontrole, mediaorganisaties en andere relevante organisaties) die actief zijn in een of meer lidstaten. In het kader van deze call hebben deze onderzoekshubs tot doel kennis te vergaren over online desinformatie en resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit te wisselen. Deze nationale / multinationale hubs zullen hun journalistieke onderzoeken en onderzoeksactiviteiten richten op nieuwe kwetsbaarheden in de digitale media en desinformatiecampagnes, die van bijzonder belang zijn binnen het grondgebied en / of taalgebied waarin ze actief zullen zijn. Multinationale hubs zullen meer dan één lidstaat bestrijken met vergelijkbare media-ecosystemen binnen een EU-regio.

Budget

De oproep van het CEF Telecom European Digital Media Observatory voor 2020 stelt indicatief € 9 miljoen aan financiering beschikbaar op dit gebied.

Begunstigden

Alleen voorstellen die zijn ingediend door de volgende soorten aanvragers komen in aanmerking:

 • een of meer lidstaten;
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (lidstaten) of EER-landen, internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde openbare of particuliere ondernemingen of lichamen.

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel worden ingediend door een of meer entiteiten die zijn gevestigd in een of meer lidstaten en / of EER-landen die deelnemen aan het CEF Telecom-programma. Alle voorstellen moeten aan de volgende minimumvoorwaarden voldoen:

 • De enige entiteit of de entiteit die het consortium coördineert, moet een onafhankelijke publieke of private onderzoeksorganisatie zijn met aantoonbare academische / onderzoekservaring op het gebied van digitale media en in het bijzonder op het gebied van desinformatie.
 • Openbare of particuliere onderzoeksorganisatie (s) die in de aanvraag zijn opgenomen, moeten het bewijs leveren van hun academische ervaring met onafhankelijk onderzoek, zodat het consortium gebieden bestrijkt zoals communicatie, sociale en politieke wetenschappen, rechten, economie, netwerkwetenschappen, data- en computerwetenschappen of andere relevante gebieden.
 • In het geval van een voorstel met één entiteit moet de aanvrager het bewijs leveren dat hij de afgelopen 12 maanden onafhankelijke feitencontroles heeft uitgevoerd. In het geval van een consortium moet een van de aanvragers een onafhankelijke factcheck-organisatie zijn of een factcheck-unit van een onafhankelijke mediaorganisatie met bewezen factcheck-activiteiten in de afgelopen 12 maanden.
 • Alle voorstellen moeten aantonen dat ze in staat zijn om in contact te komen met experts en / of organisaties met expertise op relevante onderzoeks- en onderzoeksgebieden die niet bij het voorstel betrokken zijn (bijv. Gezondheid, klimaatverandering, immigratie, veiligheid, economie, Europees beleid of ander relevant gebieden die vatbaar zijn voor desinformatie).

Info & contact

Alle informatie en mogelijkheid om een voorstel in te dienen via deze website.

Voor meer informatie contacteer Frank Leyman (Frank.Leyman@fedict.be) en Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons