U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digital Europe: Cybersecurity and Trust

Deadline

Code

DIGITAL-2022-CYBER-02

Inleiding

Cyberbeveiliging staat centraal in de digitale transformatie van de Europese Unie. In overeenstemming met de in december 2020 gepubliceerde cyberbeveiligingsstrategie, zal het programma Digitaal Europa de capaciteiten van de Unie op het gebied van veerkracht en bescherming van haar burgers en organisaties, onder meer met het oog op de verbetering van de veiligheid van digitale producten en diensten verhogen. In de eerste twee jaar van de uitvoering zullen de activiteiten gericht zijn op:

 • de invoering van cyberbeveiligingsinfrastructuur te ondersteunen
 • de invoering van cyberbeveiliging te bevorderen, met name in sectoren die getroffen zijn door de COVID19 -pandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis
 • de tenuitvoerlegging van relevante EU-wetgeving en politieke initiatieven te ondersteunen: in het bijzonder de cyberbeveiligingsstrategie, de richtlijn inzake de beveiliging van netwerk- en netwerk- en informatiesystemen , de Cyberbeveiligingswet, de verordening inzake het Europees deskundigheidscentrum op het gebied van industriële, technologische en deskundigheidscentrum (ECCC) en het netwerk van nationale coördinatiecentra (NCC), de blauwdruk inzake cyberbeveiliging en de gemeenschappelijke cybereenheid, en het 5G toolbox voor cyberbeveiliging;
 • bewustmaking en bevordering van vaardigheden en opleiding op het gebied van cyberbeveiliging.

Bij alle activiteiten dient de nodige aandacht te worden besteed aan fundamentele waarden, met name met betrekking tot privacy en gegevensbescherming

Doelstellingen

De oproep omvat volgende topics:

 • DIGITAL-2022-CYBER-02-NAT-COORDINATION — Deploying The Network Of National Coordination Centres With Member States
 • DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH — Support To Cybersecurity In The Health Sector

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 43 000 000.

Begunstigden

De deelname staat open voor alle in aanmerking komende entiteiten, zoals vastgesteld bij artikel 18 van het programma "Digitaal Europa", met name organisaties uit de openbare en de particuliere sector organisaties, met inbegrip van het mkb en ngo's.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt 
Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Acties

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 100%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Digitaal Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/694 inzake de oprichting van Digitaal Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Digitaal Europa

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Lees meer
Volg ons