U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

COST open call for proposals

Deadline

Code

OC-2021-1

Doelstellingen

Deelnemers worden uitgenodigd om COST-actievoorstellen in te dienen die bijdragen tot de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling van Europa. Multi- en interdisciplinaire voorstellen worden aangemoedigd.

De procedure voor het indienen, evalueren, selecteren en goedkeuren van voorstellen via de open oproep is volledig gebaseerd op wetenschap en technologie en zorgt voor een eenvoudig, transparant en concurrerend evaluatie- en selectieproces voor voorstellen, dat de bottom-up, open en inclusieve principes van COST weerspiegelt. 

Budget

Geselecteerde voorstellen voor COST-acties zullen financiële steun krijgen van 129 000 euro per jaar, normaal gesproken voor vier jaar, afhankelijk van het beschikbare budget.

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moet een voorstel voor een COST-actie een netwerk vertegenwoordigen van indieners van ten minste zeven volledige of samenwerkende leden van COST, waaronder een minimumaantal van COST-doellanden voor inclusiviteit

Info & contact

Deelnemers die van plan zijn een voorstel in te dienen voor een COST-actie, moeten de SESA-richtlijnen en de aankondiging van de open oproep op de pagina Documenten en richtlijnen raadplegen.

Voor vragen over de open oproep en hoe u financiering kunt krijgen, kunt u contact opnemen met opencall@cost.eu of Vlaams contactpunt cost@fwo.be.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons