U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

COST Open Call

Deadline

Doelstellingen

Deelnemers worden verzocht COST-actie-voorstellen in te dienen die bijdragen tot de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling en ontwikkeling van Europa. Multi- en interdisciplinaire voorstellen worden aangemoedigd.

De procedure voor het indienen, evalueren, selecteren en goedkeuren van het Open Call Action-voorstel is volledig wetenschappelijk en technologiegestuurd en zal zorgen voor een eenvoudig, transparant en concurrerend voorstelevaluatie- en selectieproces, dat de bottom-up, open en inclusieve principes van COST weerspiegelt.

Budget

Geselecteerde voorstellen voor COST-acties zullen financiële steun ontvangen van 134.000 EUR per jaar, normaal gedurende vier jaar, afhankelijk van het beschikbare budget.

Begunstigden

Voorstellen voor een COST-actie moeten een netwerk vertegenwoordigen dat bestaat uit indieners van ten minste zeven COST-leden, waaronder een minimumaantal van COST Inclusivity Target-landen (ITC).

Info & contact

Meer informatie over de call vind je op deze website.

Voor meer informatie kan je terecht bij Man Hei To (cost@fwo.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons