U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Collaborative Doctoral Partnership programme

Deadline

Doelstellingen

De Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) is een initiatief van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) om strategische samenwerkingen op te zetten met instellingen voor hoger onderwijs (hogeronderwijsinstellingen / universiteiten) die doctoraatsdiploma's (PhD) verlenen.

CDP wordt gekenmerkt door excellentie in onderzoek en internationale reputatie.

Het doel van CDP is om een nieuwe generatie doctoraatsstudenten op te leiden in wetenschap en technologie.

Een specifieke focus ligt op de interface tussen wetenschap en beleid.

Budget

Doctoraatsstudies onder CDP worden gezamenlijk gescreend, co-gehost en mede begeleid door geselecteerde hoger onderwijsinstellingen / universiteiten en het JRC.

Promovendi hebben de mogelijkheid om een deel van hun doctoraatsstudies uit te voeren bij het JRC.

Voor de periode die bij het JRC wordt doorgebracht, wordt aan promovendi een beurscontract van categorie 20 aangeboden.

Begunstigden

Hogeronderwijsinstellingen / universiteiten in EU-lidstaten en landen die zijn aangesloten bij het EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020 komen in aanmerking voor deelname aan het CDP.

Hogeronderwijsinstellingen / universiteiten kunnen een aanvraag indienen voor een of meer thematische gebieden met verschillende voorstellen, elk voorstel ingediend op een afzonderlijk aanvraagformulier.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons