U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Co-financing of public procurement of innovation consortia

Deadline

Code

PPI-01-2020

Doelstellingen

Deze actie moet een impuls geven aan de aankoop van innovatieve oplossingen in de Unie en de verspreiding van goede aanbestedingspraktijken onder een groeiend aantal kopers. De verspreiding van informatie over hoe innovatie kan worden aangekocht of de lessen die daarbij zijn geleerd, was zeer breed. De belangrijkste vereisten van de oproep om deze prestatie mogelijk te maken, zouden het opzetten van een speciale website en de deelname aan specifieke fora van overheidsinkopers moeten zijn.

Kmo's vertegenwoordigen al ongeveer 55% van de uitgaven voor overheidsopdrachten. Niettemin kan dit aandeel aanzienlijk worden verhoogd als overheidsinkopers maatregelen nemen om de toegang van kmo's te vergemakkelijken. Een van de gebieden met het hoogste potentieel is innovatiegericht inkopen, waar kmo's een bevoorrechte positie genieten als innovatieleveranciers. Ervaring op dit gebied in het kader van eerdere medefinancieringsprogramma's leert dat kmo's veel vaker als leveranciers van innovatie worden betrokken dan als leveranciers van conventionele producten en diensten.

Onlangs heeft de Commissie in haar richtlijn voor innovatieaankopen de voordelen van overheidsopdrachten voor innovatie benadrukt, met name voor kmo's en startende ondernemingen, en de schaalvergroting van activiteiten. Deze richtlijnen bevat praktische informatie en voorbeelden. Het vormt een aanvulling op de vorige mededeling van de volgende leiders van Europa: het start-up- en opschalingsinitiatief, waarbij aanbestedingen ook werden genoemd als een belangrijk instrument voor de ondersteuning van kmo's en start-ups.

Opgelet: deze call bestaat uit twee fases. Deadline eerste fase: 19/1/2021, deadline tweede fase: 8/6/2021.

Budget

5 miljoen euro.

Co-financiering:

 • 90% voor de samenwerkingsacties (gelinkt aan het opzetten, uitvoeren en opvolgen van de openbare aanbesteding)
 • 30% voor de aankoop van innovatieve oplossingen

Begunstigden

Voorstellen kunnen worden ingediend door een van de volgende aanvragers:

 • non-profitorganisaties (particulier of openbaar);
 • overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal);
 • universiteiten of onderwijsinstellingen;
 • onderzoekscentra;
 • winstgevende entiteiten;

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons