U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sport als een instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

Deadline

Code

EAC/S20/2019

Inleiding

De huidige voorbereidende actie is gericht op ondersteunende sportprojecten gericht op de integratie van vluchtelingen. Er zouden ongeveer 10 projecten worden geselecteerd.

Gezien het groeiende aantal vluchtelingen dat zich wil vestigen in de Europese Unie, is er een toenemende behoefte aan effectieve initiatieven voor integratie en sociale inclusie.

Sport is een van de instrumenten die beschikbaar zijn voor de succesvolle integratie van vluchtelingen, en lokale sportprojecten spelen een steeds grotere rol bij het vergemakkelijken van de integratie van vluchtelingen in nieuwe gemeenschappen.

In de hele Europese Unie, op het niveau van de lidstaten of binnen de programma's van de Europese Unie, is een breed scala aan initiatieven genomen en worden er al innovatieve projecten uitgevoerd.

Het potentieel van sport als instrument voor sociale inclusie is nu goed gedocumenteerd; sportprojecten ondersteunen de sociale inclusie van vluchtelingen in gastgemeenschappen en de kansen die zij bieden, worden in veel EU-lidstaten steeds vaker geëxploiteerd. 

Doelstellingen

Via concrete acties gericht op de integratie van vluchtelingen via sport, die het grootste deel van de gefinancierde projecten vormen, en aanvullende maatregelen om netwerken op te bouwen en goede praktijken in de EU te verspreiden, zullen de verwachte resultaten van deze voorbereidende actie het volgende omvatten:

  • Bevordering van directe betrokkenheid van vluchtelingen en gastgemeenschappen;
  • Bevordering van een Europabrede aanpak, vergroting van het potentieel voor gastgemeenschappen om door middel van sport met succes deel te nemen aan en te integreren met vluchtelingen.
  • Het ontwikkelen van de banden tussen organisaties die de integratie van vluchtelingen door sport op EU-niveau bevorderen.
  • Een platform creëren van projecten ter bevordering van sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen
  • Verzamelen en verspreiden van goede praktijken, via IT-hulpmiddelen, workshops, seminars en conferenties, met betrekking tot de beschikbare resultaten van projecten en initiatieven gericht op de integratie van vluchtelingen door middel van sport.

Budget

Het totale budget voor de cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geschat op 2.900.000 EUR. De EU-subsidie is beperkt tot een maximaal medefinancieringspercentage van 80% van de subsidiabele kosten.

Per project wordt er minimaal 200 000 tot 600 000 euro voorzien. 

Begunstigden

De applicerende organisatie moet een publieke of private organisatie zijn met rechtspersoonlijkheid die voornamelijk actief is op sportgebied en die regelmatig sportwedstrijden organiseert, op elk niveau (natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een beurs in het kader van deze oproep); een geregistreerd juridisch kantoor hebben in een van de EU-lidstaten.

De looptijd van het project is minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden. Periode van implementatie:

  • Activiteiten kunnen niet vóór 01-01-2020 van start gaan
  • De activiteiten moeten uiterlijk op 31-12-2022 zijn voltooid.

Info & contact

Lees er hier meer over of contacteer EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons