U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ERASMUS+: SPORT 2019

Deadline

Code

EAC/A03/2018

Inleiding

1.Erasmus+ - Sport - Collaborative partnerships

Waar is het voor:

Deze actie biedt de mogelijkheid om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen, over te dragen en te implementeren op verschillende gebieden met betrekking tot sport en fysieke activiteit tussen verschillende organisaties en actoren in en buiten de sport.

Collaborative Partnerships zijn innovatieve projecten die gericht zijn op:

- Bestrijding van doping op basisniveau, met name in recreatieve omgevingen zoals amateursport en -fitness;
- Preventie ondersteunen en het bewustzijn vergroten bij belanghebbenden die betrokken zijn bij de bestrijding van matchfixing;
- Ondersteuning van preventie, educatieve en innovatieve benaderingen om geweld, racisme en intolerantie in de sport aan te pakken;
- Ondersteuning van de uitvoering van EU-beleidsdocumenten op het gebied van sport en andere relevante beleidsterreinen, zoals aanbevelingen, richtsnoeren, beleidsstrategieën, enz. (bijv. EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging, EU-richtsnoeren over loopbanen van sporters, beginselen voor goed bestuur in de sport, enz.).
- Bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten die zich richten op grassrootsport.

Collaborative Partnerships EUR 400 000
Small Collaborative Partnerships EUR 60,000

Meer info hier

2. Erasmus+ - Sport - Not-For-Profit European Sport Events

Wat ondersteunt het:
De volgende standaardactiviteiten zullen in deze actie worden ondersteund (niet-limitatieve lijst):

- Organisatie van trainingsactiviteiten voor atleten, coaches, organisatoren en vrijwilligers in de aanloop naar het evenement;
- Organisatie van het evenement;
- Organisatie van nevenactiviteiten voor het sportevenement (conferenties, seminars);
- Implementatie van legacy-activiteiten (evaluaties, opstellen van toekomstplannen);
- Communicatieactiviteiten die verband houden met het onderwerp van het evenement.

De verwachte resultaten van deze evenementen zijn:

- Grotere zichtbaarheid en bewustzijn van evenementen gericht op bevordering van sociale inclusie, gelijke kansen en -gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging;
- Meer deelname aan sport, lichaamsbeweging en vrijwilligerswerk.

De volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor deze actie:

- Sportcompetities georganiseerd door internationale, Europese of nationale sportfederaties / liga's op regelmatige basis;
- Professionele sportcompetities.

Meer info hier. 

Budget

48,6 miljoen

Begunstigden

De volgende programmalanden kunnen volledig deelnemen aan alle acties van Erasmus+ :

— de lidstaten van de Europese Unie,
— de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
— de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië.

Info & contact

Meer info op deze site.

Vragen? Mailen naar EACEA-SPORT@ec.europa.eu

Daarnaast kan u ook steeds terecht bij EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen.

https://www.epos-vlaanderen.be/

Specifiek voor Erasmus+ Sport Vlaanderen volgen volgende twee organisaties dit verder op: 

EU Sport link 
Sport Vlaanderen - Simon Plasschaert (Simon.Plasschaert@sport.vlaanderen of 02 25 53 46 71)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Sport

Inleiding

Het subprogramma Sport is het derde subprogramma van Erasmus+. Het focust op breedtesport. Andere onderdelen zijn Onderwijs en Opleiding en Jeugd.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

 • Samenwerkingsverbanden
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk met meerdere landen
 • Versterking van de kennis (evidence base) voor beleidsvorming
 • Dialoog met Europese belanghebbenden

Doelstellingen

 • Strijd tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld en alle vormen van intolerantie en discriminatie
 • Steun voor beter bestuur in de sport en dubbele loopbaan (dual careers) van atleten
 • Steun voor vrijwilligerswerk in de sport, betere maatschappelijke integratie, gelijke kansen en groter bewustzijn van het belang van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, door meer deelname aan sport en gelijkwaardige toegang tot sport voor iedereen

Budget

Het luikje sport van het Erasmus+ programma bedraagt 268 miljoen euro (1,8 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Professionele sporters en trainers, vrijwilligers in de sport, atleten en coaches 
 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten,
 • Europese Economische Ruimte,
 • Kandidaat-lidstaten,
 • Zwitserland 
 • Landen buiten de EU

Info & contact

Vlaams contactpunt

Bart Verschueren
EU Sport Link
bart.verschueren@eusportlink.be
T 0486 76 28 03
www.eusportlink.be

Meer lezen
ec.europa.eu/sport/opportunities/index_en.htm

Lees meer
Volg ons