U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Basisvaardigheden nog steeds een probleem in de EU

16 oktober 2018 - door Hanne De Roo

De Europese Unie zal de door haar vooropgestelde doelen voor 2020 op het gebied van onderwijs in basisvaardigheden en levenslang leren misschien niet halen. Dit wordt gesuggereerd door de Education and Training Monitor van de Europese Commissie, gepubliceerd op 16 oktober 2018.

Basisvaardigheden nog steeds een probleem in de EU

Resultaten

Dit rapport onthult dat de EU moeite heeft om het aandeel van 15-jarigen die slecht presteren in lezen, rekenen en weten onder de 15% te houden, aangezien 19,7% van de jongeren momenteel slecht presteert wat lezen betreft, 22,2% in wiskunde en 20,6% in de wetenschap.

De EU is ook ver verwijderd van haar permanente opleiding streefdoel (15%), aangezien slechts 10,9% van de respondenten tussen 25 en 64 jaar oud heeft deelgenomen aan educatieve activiteiten in de maand voorafgaand aan de enquête.

Verschillen tussen en binnen de lidstaten

Als we naar de andere doelen van ET2020 kijken, rapporteert de monitor over het algemeen positieve resultaten voor
de EU, met grote verschillen tussen en binnen de lidstaten. Het laat bijvoorbeeld zien dat het aandeel kinderen dat zonder diploma uit het onderwijs komt in de EU evolueert naar het streefcijfer van 10%. De lidstaten die dit percentage overschrijden zijn Bulgarije, Hongarije, Italië, Malta, Portugal, Roemenië en Spanje, terwijl Estland (10,8%), het Verenigd Koninkrijk (10,6%) en Duitsland (10,1%) dichterbij komen.

Het is ook vermeldenswaardig dat er grote verschillen zijn tussen mensen met een allochtone achtergrond en zij die in het land zijn geboren. De monitor noteert ook aanzienlijke vooruitgang in de richting van het streefcijfer van 30-34 jarigen met tertiaire onderwijsniveau van 40%, met opmerkelijke vooruitgang in de Tsjechische Republiek, Griekenland en Slowakije (hoewel noch Tsjechië, noch Slowakije het doel hebben bereikt van 40%). De enige landen waarbij de afstudeergetallen zijn gevallen tussen 2014 en 2017 waren Kroatië, Hongarije en, om een in mindere mate, Spanje en Finland.

Aanhoudende daling van de overheidsuitgaven

Het rapport laat ook zien dat veel lidstaten nog steeds minder in onderwijs investeren dan vóór de economische crisis. Het benadrukt dat hoewel het Europese gemiddelde gestegen is (met 0,5% in reële termen vergeleken met het voorgaande jaar), in 2016, 13 lidstaten hun uitgaven voor onderwijs verminderen.

Het rapport identificeert ook de landen die hebben geïnvesteerd in onderwijs, maar met effecten die dit niet noodzakelijk weerspiegelen (zoals het geval is met Oostenrijk, dat 5% van het bbp heeft geïnvesteerd).

Lees de Education and Training Monitor.

Maak een account aan

Volg ons