U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Solidarity Corps: algemene aanpak aangenomen

26 november 2018 - door Hanne De Roo

Op 26 november 2018 heeft de Raad zijn standpunt (gedeeltelijke algemene aanpak) over het European Solidarity Corps voor 2021-2027 vastgesteld. In de loop van de volgende financiële periode zou het Corps honderdduizenden jongeren de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten in heel Europa, hetzij door vrijwilligerswerk, hetzij door banen en stages in het belang van de samenleving. Onder solidariteitsactiviteiten valt het helpen van kinderen en ouderen, het assisteren in centra voor asielzoekers, of het helpen voorkomen van natuurrampen of het erna heropbouwen.

De gedeeltelijke algemene aanpak heeft geen betrekking op de budgettaire aspecten van de ontwerpverordening, aangezien de definitieve bedragen afhankelijk zijn van het volgende meerjarig financieel kader. Naar verwachting zal het European Solidarity Corps 2021-2027 een op zichzelf staand programma zijn, los van het budget voor Erasmus en andere EU-programma's.

European Solidarity Corps: algemene aanpak aangenomen

Hoofdelementen van het European Solidarity Corps

  • Geïnteresseerde 17-30-jarigen kunnen zich aanmelden op het European Solidarity Corps-portaal. Eenmaal geregistreerd en op voorwaarde dat ze minstens 18 jaar oud zijn, kunnen ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan projecten van geregistreerde organisaties. Ze kunnen ook zoeken naar vacatures die door organisaties op het portaal zijn geplaatst
  • De voorgestelde activiteiten omvatten vrijwilligerswerk, stages, banen en door de jeugd geleide solidariteitsprojecten
  • Het European Solidarity Corps houdt rekening met de speciale behoeften van kansarme jongeren door een deel van het budget te reserveren voor huishoudelijke activiteiten
  • Door de integratie van het Europees vrijwilligerswerk wordt het toepassingsgebied van het programma uitgebreid tot niet-EU-landen, met name tot landen die grenzen aan de uiterste regio's van de EU
  • Door het voormalige afzonderlijke EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp te integreren in het European Solidarity Corps, werd een nieuw actieterrein voor het Corps gecreëerd, namelijk de ondersteuning van humanitaire hulpactiviteiten in derde landen. Dit leidt tot extra organisatorische synergieën en kostenbesparingen


De lidstaten geven aanwijzingen over de wijze waarop de begroting moet worden verdeeld over de verschillende activiteiten. De tekst verwijst naar maximaal 20% voor activiteiten op nationaal niveau. Daarnaast is er ook sprake van volgende verdeling:

  • 86% voor vrijwilligersactiviteiten (solidariteit),
  • 8% voor stages of banen en
  • 6% voor vrijwilligerswerk (humanitaire hulp).

Volgende stappen voor het European Solidarity Corps

Het door de Raad bereikte akkoord zal als basis dienen voor de toekomstige onderhandelingen met het Europees Parlement. Het besluit over de begroting van het European Solidarity Corps voor 2021-2027 zal afhangen van het akkoord over het volgende meerjarig financieel kader.

Lees hier het persbericht van de Raad.

Ontdek de belangrijkste uitkomsten van de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport.

Bijlage(n)

Maak een account aan

Volg ons