U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-strategie voor de jeugd 2019-2027

30 november 2018 - door Hanne De Roo

De Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 26-27 november heeft een resolutie aangenomen over de nieuwe EU-strategie voor de jeugd 2019-2027 en een debat gehouden over de uitvoering ervan. Verwacht wordt dat de strategie haar sectoroverschrijdende aanpak zal ontwikkelen door de behoeften van jongeren op andere beleidsterreinen van de EU aan te pakken.

EU-strategie voor de jeugd 2019-2027

De EU-strategie voor jongeren biedt een kader voor doelstellingen, beginselen, prioriteiten, kerngebieden en maatregelen voor samenwerking op het gebied van het jeugdbeleid voor iedereen relevante belanghebbenden met inachtneming van hun respectieve bevoegdheden en het beginsel van subsidiariteit.

Relevante belanghebbenden zijn onder meer de EU-lidstaten, de relevante Europese Unie instellingen en andere internationale organisaties, zoals de Raad van Europa, lokaal en regionaal autoriteiten, jeugdraden, jeugdorganisaties, organisaties die met jongeren werken, jongeren werknemers, jeugdonderzoekers en actoren uit het maatschappelijk middenveld, alsmede structuren van de programma's Erasmus + en het Europese Solidariteitskorps en hun opvolgerprogramma's.

Door alle jongeren te betrekken en mondiger te maken, kan het jeugdbeleid een bijdrage leveren aan het succes ervan
voldoen aan de visie van een continent waar jongeren kansen kunnen grijpen en zich ermee kunnen identificeren Europese waarden.

Lees hier de aangenomen resolutie over de EU-strategie voor de jeugd 2019-2027.

Bijlage(n)

Maak een account aan

Volg ons