U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese studentenunie bezorgd over Europese universiteitsnetwerken

30 oktober 2018 - door Hanne De Roo

Volgend op de oproep tot het indienen van voorstellen van de Europese Commissie, waarschuwde de Europese studentenunie (ESU) voor een "tweestrijdig elitair systeem".

Het creëren van een 'bottom-up' netwerk van universiteiten zou studenten toestaan een ​​diploma te behalen door verschillende studies te combineren in verschillende lidstaten. Op 24 oktober 2018 zette de Europese Commissie een volgende stap in de richting van de realisatie van dit initiatief door een oproep tot het indienen van voorstellen te lanceren om zes Europese universiteitsallianties te financieren. Beschikbaar bedrag: € 30 miljoen.

Europese studentenunie bezorgd over Europese universiteitsnetwerken

ESU heeft echter ernstige bedenkingen bij dit initiatief. Ze ondersteunen de doelstelling om de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs in Europa te versterken, maar ze vinden dat dit moet worden gedaan tussen alle instellingen en niet slechts een klein aantal geselecteerd instellingen. Ze kunnen dit project niet ondersteunen als de netwerken niet de diversiteit aan ervaring en expertise in hoger onderwijs in Europa weerspiegelen en als ze geen hoge normen voor studentenparticipatie garanderen. De partnerschappen moeten daarbij prioriteit geven aan ruimere toegang tot hoger onderwijs in Europa. Daarom moeten netwerken openstaan ​​voor alle landen van de European Higher Education Area (EHEA) en niet alleen voor de EU lidstaten. ESU bevordert ook een studentgerichte aanpak en innovatief onderwijs en leren als basis voor discussie.

Maak een account aan

Volg ons