U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transnationale projecten inzake juridische opleiding op het gebied van burgerlijk recht, strafrecht of grondrechten

Deadline

Code

JUST-JTRA-EJTR-AG-2019

Doelstellingen

Het doel is bij te dragen aan de effectieve en coherente toepassing van de EU-wetgeving op het gebied van burgerlijk recht, strafrecht en grondrechten, gerechtelijke ethiek en de rechtsstaat, door te helpen de opleidingsbehoeften van justitieprofessionals op deze gebieden aan te pakken. Het richt zich ook op de specifieke opleidingsbehoeften van gerechtsmedewerkers en gerechtsdeurwaarders, evenals op gevangenis- en reclasseringspersoneel.

De prioriteiten van 2019 zijn gericht op opleidingsactiviteiten en hulpmiddelen voor opleidingsverstrekkers om:

1. lacunes in training aan te pakken voor:

rechtbankpersoneel en gerechtsdeurwaarders, bijvoorbeeld door grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten of uitwisselingen van goede opleidingspraktijken, op alle gebieden van de civiele, strafrechtelijke en grondrechtenwetgeving van de EU die relevant zijn voor hun gerechtelijke werkzaamheden;
gevangenis- en reclasseringspersoneel, bijvoorbeeld door grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten of uitwisselingen van goede opleidingspraktijken, over EU-wetgeving en fundamentele rechten die relevant zijn voor hun werk, met inbegrip van het tegengaan van radicalisering van gewelddadig extremisme in de gevangenis, over de minimumnormen die door de Raad zijn vastgesteld van Europa of op revalidatieprogramma's;


2. ondersteuning van de opleiding van justitiële professionals, met name via:

seminars met eenvoudige taalkundige toegang (bijv. door vertolking in de talen van alle deelnemers, nationale breakout-groepen of taalkundige programmacomponenten) om rechtspractici aan te trekken die niet graag deelnemen aan een seminar in een buitenlandse juridische taal en daarom nog niet hebben deelgenomen aan grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten;
grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten voor multiplicatoren, zoals gerechtelijke trainers of EU-rechtbankcoördinatoren, wanneer er garanties zijn dat de multiplicatoren hun kennis op een systematische manier zullen doorgeven aan andere beoefenaars van juridische beroepen;
opleidingsactiviteiten met deelnemers uit ten minste twee verschillende gerechtelijke beroepen, zoals rechters / openbare aanklagers, rechters / advocaten, advocaten / notarissen, gerechtsmedewerkers / gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen / gerechtstolken, gevangenis / reclasseringspersoneel, om discussies tussen juridische beroepen over de toepassing van EU-wetgeving en bijdragen tot een Europese rechtscultuur over de grenzen heen.

Budget

Het totale budget is 5.3 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons