U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Studiedag: Internationale beleidskaders voor onderwijs

26 februari 2019 09:30 – 16:00
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel

Organisaties als de EU, de OESO, de VN, de Raad van Europa, … promoten internationale beleidskaders voor onderwijs. Het gaat hier dan niet over internationale afspraken waaruit dwingende regels voortvloeien, maar om vormen van ‘open coördinatiebeleid’. Deze internationale organisaties hebben verschillende benaderingen en scopes, en een verschillende governance en aansturing.

Op dinsdag 26 februari 2019 organiseert de Vlor een studiedag rond dit thema. Ze willen meer inzicht verschaffen in het hoe en waarom van deze kaders en over de impact die ze hebben op het Vlaams onderwijsbeleid. Tegelijk willen ze nadenken over hoe onderwijsstakeholders in Vlaanderen er mee aan de slag kunnen gaan.

Tijdens deze studiedag buigen ze zich over volgende vragen:

  • Hoe worden die kaders opgesteld?
  • Hoe passen ze in een geheel van sturingsinstrumenten?
  • Hoe verhouden ze zich met de professionaliteit van de nationale en de lokale actoren?
  • Hoe krijgen ze draagvlak bij de stakeholders op nationaal vlak?
  • Hoe worden ze gevalideerd?
  • Wat is de meerwaarde van de referentiekaders voor de stakeholders op nationaal en lokaal niveau
  • Hoe kunnen en moeten nationale stakeholders zich hierin positioneren?

 

Tijdens deze studiedag bieden Vlaamse en internationale keynotes een overzicht van internationale kaders, en zoemen in op het kader van de SDG (Sustainable Development Goals). Daarna komen lezingen en werktafels die het perspectief van de onderwijsprofessional, van het Vlaamse onderwijsbeleid en van de Vlaamse onderwijsstakeholders aan bod laten komen.

 

Schrijf je hier in.

Studiedag: Internationale beleidskaders voor onderwijs

Maak een account aan

Volg ons