U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EdU-Talks Beleidsdialoog: Het Europees actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) en de Vlaamse Digisprong

11 februari 2021 13:00 – 14:00

Op 11 februari organiseerden VLEVA en het departement Onderwijs en Vorming de tweede EdU-talk: een beleidsdialoog tussen Vlaanderen en Europa over digitalisering in het onderwijs.

Het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) schetst de visie van de Europese Commissie op degelijk, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs. Ze roept ermee op tot nauwere samenwerking op Europees niveau om enerzijds lessen te trekken uit de coronacrisis, nu in het onderwijs en bij opleidingen meer dan ooit technologie wordt gebruikt. Anderzijds wordt ook beoogd om onderwijs- en opleidingsstelsels aan te passen aan het digitale tijdperk

In Vlaanderen wil men met de Digisprong een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren. De focus in deze Digisprong rust op een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur met een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid. Daarnaast wordt er ook ingezet op vaardigheden, ICT-competente leerkrachten en een kennis- en adviescentrum voor de digisprong.

Beide onderdelen komen aan bod in deze boeiende Edu-talk, herbekijk de webinar hieronder opnieuw. De presentaties kunnen ook op deze pagina worden teruggevonden. 

EdU-Talks Beleidsdialoog: Het Europees actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) en de Vlaamse Digisprong

Programma: 

13.00 u. - 13.05 u.

Inleiding 
Mr. Wouter Kerkhove - Onderwijsattaché bij de Vlaamse Vertegenwoordiging bij de EU

13.05 u. - 13.20 u.

Het actieplan voor digitaal onderwijs: Europese doelen en acties
Mr. Georgi Dimitrov -  Head of Unit “Digital Education” bij DG EAC - Europese Commissie

13.20 u. - 13.30 u.

Geavanceerde digitale vaardigheden: Pijler van het programma ‘Digital Europe’
Mrs. Silvia Merisio - Policy Officer bij DG CNCT - Europese Commissie 

13.30 u. - 13.45 u.

Het hoe en wat van de Vlaamse Digisprong
Mrs. Ellen Vanderhoven - Policy Officer Flemish Government, Department of Education

13.45 u. - 14.00 u.

Vlaams-Europese beleidsdialoog en gerichte Q&A met alle panelleden: Hoe kunnen het Vlaamse en Europese beleid elkaar versterken?

Inschrijven

Heb je deelgenomen aan dit evenement?
Neem je even de tijd om dit evaluatieformulier in te vullen?
Zo kunnen we streven naar steeds betere evenementen!
Alvast bedankt.
*
*
*
*
*
*
*

Hoe of waarvoor gebruik je de kennis en de contacten van deze sessie? 
  • informeren van de achterban
  • opstarten/wijzigen van lobbytraject
  • indienen subsidie-aanvraag (indien van toepassing)
  • uitbreiden van mijn netwerk met relevante contacten
  • toepassen van concrete informatie in de dagelijkse werking
  • ...

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons