U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLEVA-Update: Europees Onderwijsbeleid

23 februari 2021 - door Maarten Libeer

Een nieuwe maand, een nieuwe onderwijsupdate. Volgende zaken sprongen deze maand in het oog: 

 • Een nieuw strategisch kader voor Europees onderwijsbeleid 
   
 • Een oproep voor een expertengroep over onderwijs
   
 • VLEVA-webinars over onderwijs én een eerste blik naar het nieuwe Erasmus+-programma
   
 • Onderwijscalls in Horizon Europe
VLEVA-Update: Europees Onderwijsbeleid

1. Een nieuw strategisch kader voor Europees onderwijsbeleid

Op vrijdag 19 februari hebben de Europese ministers van Onderwijs een resolutie goedgekeurd  voor een gloednieuw strategisch kader voor samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van onderwijs en opleiding. Dit kadert in het licht van de Europese Onderwijsruimte en is het vervolg op het ET2020-kader. 

Concreet zijn er vijf strategische prioriteiten vastgesteld: 

 • verbetering van kwaliteit, kansengelijkheid, inclusie en succes voor iedereen in onderwijs en opleiding
 • een leven lang leren en mobiliteit voor iedereen 
 • versterken en professionaliseren van leraren
 • versterking van het Europees hoger onderwijs
 • ondersteuning van klimaat- en digitale transities

In 2025 moet het hoofddoel van de Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding bestaan in het ondersteunen van de verdere ontwikkeling van de onderwijs- en opleidingsstelsels in de lidstaten, die gericht zijn op het waarborgen van:

 • de persoonlijke, sociale en professionele ontplooiing van alle burgers, waarbij democratische waarden, gelijkheid, sociale cohesie, actief burgerschap en interculturele dialoog worden bevorderd.
 • duurzame economische welvaart, de groene en digitale transitie, en inzetbaarheid.

De structuur van het ET2020-kader, met werkgroepen en samenwerking tussen lidstaten, wordt grotendeels behouden. Op vlak van de gebruikte indicatoren voor het ET-kader, worden er twee aan toegevoegd: één over beroepsonderwijs en de ander over digitale vaardigheden. 

Lees het hele document hier. 
 

2. Expertengroep

De mededeling van de Commissie over de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025 moet de investeringen in onderwijs helpen opvoeren. Voor die investeringen richt de Europese Commissie een expertengroep op. De Europese Unie (EU) zal de komende zeven jaar meer middelen dan ooit naar onderwijs en opleiding sluizen en zal de nationale autoriteiten helpen om de beschikbare middelen optimaal te benutten. De analyse van de expertengroep zal zich richten op: 

 • leerkrachten en opleiders
 • beheer van onderwijsinfrastructuur en aanverwante materiële en personele middelen 
 • digitaal onderwijs (infrastructuur en ontwikkeling van competenties)

Het directoraat-generaal Onderwijs, Jeugdzaken, Sport en Cultuur (DG EAC) is op zoek naar deskundigen met aantoonbare en relevante competentie en ervaring op het gebied van onderwijs en opleiding, met name inzake onderwijsbeleid, -systemen en/of -uitgaven.Sollicitaties moeten elektronisch worden ingediend, uiterlijk op  20 maart 2021.

Alle info hier. 
 

3. VLEVA-Webinars

VLEVA organiseerde twee webinars over Europese thema's, gericht op het plichtonderwijs. De eerste webinar behandelde het Europees initiatief over de Europese onderwijsruimte, daarin wordt uiteengezet hoe Europese samenwerking de kwaliteit, de inclusiviteit en de digitale en groene dimensie van de onderwijsstelsels van de lidstaten verder kan verrijken. Specifieke acties voor leerkrachten en scholen worden tijdens de webinar ook behandeld, herbekijken kan hier. Een belangrijke slide voor stakeholders is de slide hieronder, waar de belangrijkste opkomende consultaties worden opgesomd: 

De consultatie over de roadmap voor het initatief over microcredentials is hier alvast te vinden. 

De tweede webinar verkent het Europees Actieplan voor Digitaal Onderwijs en de Vlaamse Digisprong. Waar is een overlap en hoe versterken ze elkaar? De webinar kan je hier opnieuw bekijken.

Daarnaast organiseerde EPOS, het agentschap voor Erasmus+, al een eerste reeks webinars over het nieuwe Erasmus+-programma en lichtte een eerste tipje van de sluier. Deze uitermate boeiende webinar en powerpoint vind je hier. 

4. Onderwijsacties in Horizon Europe

Een gelekte versie van Horizon Europe circuleert en daarin zijn volgende calls voor onderwijs te vinden onder cluster 2: culture, creativity and inclusive society: 

 • Education for democracy
 • Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe.
 • Integration of emerging new technologies into education and training

De volledige tekst kan je hier vinden. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons