U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Rapporteur voor het EP stelt een verdrievoudiging van het Erasmus-budget voor

25 oktober 2018 - door Stagiair

Milan Zver (EVP, Slovenië) stelde zijn ontwerprapport over het commissievoorstel voor Erasmus+ voor als een ‘evolutie eerder dan een revolutie’.

De grootste aanpassing tov het commissievoorstel is dat hij een verdrievoudiging van het budget in plaats van een verdubbeling voorstelt. Op die manier zou men voor de periode 2021-2027 aan een budget van €45 miljard opzij gezet worden voor Erasmus.

Rapporteur voor het EP stelt een verdrievoudiging van het Erasmus-budget voor

De rapporteur vindt dat het programma goed werkt en dus enkel moet aangepast worden op de plekken waar het echt nodig is. Hij is daarom blij te zien dat de Commissie de huidige structuur van het programma heeft behouden en enkel aanpassingen heeft gedaan waar tekortkomingen naar boven kwamen tijdens de huidige programma-periode. 

Voor de rest pleit hij vooral voor een verdere versimpeling van het programma en wil hij het inclusiever maken. Zo stelt hij voor om de ‘+’ van Erasmus+ te behouden, omdat iedereen het nu toch gewoon is om het programma zo te noemen. 

Wat betreft de inclusiviteit van het programma, stelt hij voor om een heel hoofdstuk van het programma hieraan te wijden. Hij stelt voor dat elke lidstaat hieromtrent een strategie moet uitbouwen op basis van een aantal parameters en wil een garantie toevoegen dat een beurs die door het programma wordt uitbetaald altijd minstens 50% van de kosten van deelname aan het programma dekt. 

Tenslotte benadrukt hij nog dat kwaliteit moet primeren boven kwantiteit. Als het programma tegen eind 2027 niet aan de vooropgestelde 12 miljoen deelnemers geraakt, maar het is wel inclusiever en de activiteiten die worden uitgevoerd zijn van hoge kwaliteit, is het ook zeker geslaagd in haar opzet. 
 

Maak een account aan

Volg ons