U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderwijsministers ondersteunen juridisch statuut universiteiten

27 januari 2022 - door Ute De Meyer

De Europese ministers van Onderwijs en Onderzoek kwamen op 25 januari samen tijdens een informele meeting. Zij bespraken het recent gepubliceerde Hoger Onderwijspakket en de nood om Europees beleid beter af te stemmen voor hoger onderwijs, onderzoek en innovatie.

  • Transformatie in het hoger onderwijs is nodig om klaar te zijn voor de groene en digitale transitie. 
  • Samenwerking met derde landen moet gebeuren o.b.v. gedeelde beginselen en waarden. 
  • Ministers ondersteunen de creatie van een wettelijk kader voor universiteiten.
Onderwijsministers ondersteunen juridisch statuut universiteiten

Ministers willen het pad vrijmaken voor universiteiten

Tijdens een eerste bespreking hebben de ministers herhaald dat de sector van het Europees hoger onderwijs moet worden omgevormd om in te spelen op bestaande en toekomstige uitdagingen, met name de groene en digitale transitie. Ze bevestigden eveneens hun voornemen om de instellingen in het veranderingsproces te steunen. Op die manier kunnen zij bijdragen aan de grote prioriteiten van de EU, zoals de Europese Green Deal, het digitale decennium en de industriële strategie.

Daarnaast onderstreepten de ministers de internationale dimensie van het Europese beleid inzake hoger onderwijs, onderzoek en innovatie, en het belang van samenwerking met derde landen. Om een omgeving te scheppen die veilig en gunstig is voor studenten en internationale onderzoekers, erkenden de ministers dat een evenwichtige en wederkerige samenwerking met derde landen op basis van gedeelde beginselen en waarden moet worden gestimuleerd.

Op basis van de recent ingediende voorstellen bespraken de ministers tot slot de versterking van de interuniversitaire samenwerking in Europa. Ze verleenden hun volledige steun aan allianties zoals de Europese universiteiten en erkenden de noodzaak voor verdere vooruitgang. Hiermee doelden ze op de voorbereiding van een uniek juridisch statuut waarmee universiteiten Europese diploma's kunnen verlenen, gezamenlijk de beste onderzoekers en studenten op internationaal niveau kunnen aanwerven en gezamenlijke structuren kunnen opzetten, zoals ultramoderne laboratoria.

In deze context hebben de ministers zich geëngageerd de komende maanden te zullen beginnen met het wegnemen van de belemmeringen. Ze willen het hoger onderwijs een instrumentarium bieden en bijdragen tot het veiligstellen van hun toekomst door synergieën tussen Europese, nationale en regionale financieringsmechanismen te benutten.

Maak een account aan

Volg ons