U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderwijsagenda van het Roemeense voorzitterschap

07 januari 2019 - door Hanne De Roo

Het werk van de Raad van de EU op het gebied van onderwijs zal eerder beperkt zijn tot de eerste helft van 2019 volgens het werkschema van het nieuwe roterende voorzitterschap. De toekomst van Erasmus is het enige wetgevingsdossier van het Roemeense voorzitterschap.

Onderwijsagenda van het Roemeense voorzitterschap

Er staan geen wetgevingsdossiers ​​op de agenda van de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (EJCS) van mei. Het werkprogramma van het trio van roterende voorzitterschappen benadrukt echter hoe belangrijk het is om onderhandelingen over de toekomst van het Erasmus+ programma af te ronden.

De EJCS-Raad van 22 en 23 mei zal naar verwachting twee aanbevelingen van de Raad aannemen,

  • een over een alomvattende aanpak van het aanleren en leren van talen en
  • de andere over hoogwaardige voorschoolse opvang en onderwijs systemen voor jonge kinderen.

Een reeks conclusies kan ook worden verwacht over:

  • trajecten voor de ontwikkeling van vaardigheden,
  • verbetering van het aanpassingsvermogen van jongeren aan de uitdagingen van de toekomst van het werk,
  • toekomstige creatieve generaties,
  • verbetering van de grensoverschrijdende circulatie van Europese cinematografische werken en
  • toegang tot georganiseerde sport voor mensen met een handicap.

Ministers krijgen ook de gelegenheid om online desinformatie te bespreken.

Het Triovoorzitterschap benadrukt van zijn kant het belang van het afronden van de werkzaamheden aan Erasmus+ en verbindt zich ertoe bijzondere aandacht te besteden aan het bevorderen van mobiliteit, inclusie en excellentie, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bevordering van Europese waarden.

Ontdek de Roemeense prioriteiten en het trio werkprogramma.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons