U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe oproepen in het Europees programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

05 november 2021 - door Kaatje Gevaert

Sinds kort staan twee nieuwe oproepen open in het het Citizens, Equality, Rights and Values programma (CERV). Het nieuwe CERV-programma verzamelt het Europa voor de Burger en het Rights, Equality and Citizenship programma uit de programma periode 2014-2020.

Het CERV-programma richt zich op het beschermen en bevorderen van rechten en waarden zoals neergelegd in de EU-Verdragen en in het EU-Handvest van grondrechten, waarmee op rechten gebaseerde, democratische, gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen in stand gehouden moeten worden of verder ontwikkeld dienen te worden.

Nieuwe oproepen in het Europees programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

De eerste oproep is een nieuwigheid:  Voor de allereerste keer stelt de Commissie 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten over het EU-Handvest en strategische geschillenbeslechting. Specifieke doelgroepen zijn maatschappelijke organisaties, nationale mensenrechteninstellingen, organen voor de bevordering van gelijke behandeling en ombudsinstellingen.

Het EU-Handvest van de Grondrechten, dat 20 jaar geleden werd afgekondigd en sinds 2009 juridisch bindend is, was een grote sprong voorwaarts voor de Europese integratie. Het was de herbevestiging dat de Europese Unie is gebouwd op grondrechten, democratie en de rechtsstaat. In het Handvest zijn de grondrechten verankerd waar iedereen in de EU een beroep moet op kunnen doen. Het potentieel van het Handvest wordt echter niet ten volle benut en de bekendheid ervan blijft gering.

Centraal in deze oproep  staan de bescherming, bevordering en bewustmaking van rechten door financiële steun aan maatschappelijke organisaties die op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau actief zijn op het gebied van de bevordering en cultivering van deze rechten, waardoor ook de bescherming en bevordering van de waarden van de Unie en de eerbiediging van de rechtsstaat worden versterkt en wordt bijgedragen aan de opbouw van een democratischere Unie, een democratische dialoog, transparantie en goed bestuur.

De tweede oproep ‘citizens’ engagement and participation’ kennen we nog uit het Europa voor de Burger Programma en is een oproep die jaarlijks terugkeert. Deze oproep staat onder meer in teken van de Europese verkiezingen van 2024 en de invloed van de covid19 op het democratisch debat.

Beide oproepen vind je terug in het overzicht van alle Europese calls op onze website:

 

 

Maak een account aan

Volg ons