U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Individuele leerrekeningen en microcredentials: nieuwe voorstellen tot aanbevelingen

10 december 2021 - door Ute De Meyer

Zoals aangekondigd in de 'vaardighedenagenda' en in de 'mededeling uit 2020 over de Europese onderwijsruimte', diende de Europese Commissie vandaag voorstellen in voor aanbevelingen van de Raad inzake individuele leerrekeningen en microcredentials.

 • Gebrek aan financiële middelen, tijd en motivatie ligt aan de basis van te weinig volwassenen die een opleiding volgen.
 • Individuen staan centraal in het voorstel omtrent individuele leerrekeningen.
 • Definitie van micro-credentials moet nog vastgelegd worden.
Individuele leerrekeningen en microcredentials: nieuwe voorstellen tot aanbevelingen

Context

Vandaag de dag verbeteren nog steeds te weinig mensen hun vaardigheden of leren ze nieuwe vaardigheden bij via leeractiviteiten na hun opleiding. Uit de analyse van een effectenbeoordeling blijken verschillende problemen aan de basis te liggen hiervoor, namelijk een gebrek aan financiële middelen, tijd en motivatie.Tijdens de sociale top van Porto in mei 2021 onderschreven de Europese leiders het EU-streefcijfer om tegen 2030 ervoor te zorgen dat jaarlijks 60 % van alle volwassenen een opleiding volgt. Met de lancering van deze twee nieuwe initiatieven zet de Commissie een belangrijke stap om de lidstaten bij te staan dit streefcijfer te halen.

Deze twee initiatieven samen stimuleren het volgen van een opleiding: enerzijds door volwassenen de middelen daartoe te geven en door ervoor te zorgen dat de opleiding voor hen de moeite is.

Individuele leerrekeningen: 

De algemene doelstelling van dit voorstel is om lidstaten te ondersteunen bij hervormingen om volwassenen aan een opleiding te laten deelnemen. Dit moet leiden tot een verhoging van de participatiegraad en verkleining van het tekort aan vaardigheden.

Om deze doelstelling te behalen en de bovenstaande belemmeringen te overkomen, worden de lidstaten uitgenodigd om individuele leerrekeningen te creëeren. 

Enkele aspecten van het voorstel:

 • Individuen staan centraal in dit voorstel. Alle volwassenen in de werkende leeftijd, ongeacht hun arbeidssituatie en opleidingsniveau, moeten de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan opleidingen;
 • Er wordt gevraagd aan lidstaten voor een universele aanpak en de financiering te moduleren volgens ieders behoefte aan een opleiding;
 • Het is van essentieel belang een kader te scheppen dat de toegang tot opleiding, loopbaanbegeleiding en validatiemogelijkheden vergemakkelijkt. Hierbij is de samenwerking van werkgevers, in het bijzonder micro-ondernemingen en KMO's, cruciaal voor de succesvolle totstandkoming van het kader;
 • Aanbeveling tot de creatie van een nationaal digitaal register waarop voor de arbeidsmarkt relevante en kwalitatief hoogwaardige opleidingen terug te vinden zijn die in aanmerking komen voor financiering via de individuele leerrekeningen;
 • Voorzien in mogelijkheden op het gebied van loopbaanbegeleiding en validatie, alsook in betaald opleidingsverlof;
 • Er wordt aanbevolen aan de lidstaten om een plan van implementatie voor te bereiden binnen de 12 maanden na de goedkeuring van de aanbeveling;
 • ...

Lees hier het voorstel tot aanbeveling.
 

Microcredentials

Het herstel van de COVID-19 pandemie en de digitale en groene transities hebben het tempo versneld van de veranderingen in hoe we leven, leren en werken. Om onze kennis, vaardigheden en competenties hieraan aan te passen, moeten mensen zich bij- en omscholen. Microcredentials kunnen de resultaten van deze kleine leerervaringen (bv. een korte cursus of opleiding) helpen certificeren.

Het is een flexibele en gerichte manier om mensen te helpen de nodige kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze zijn complementair met de traditionele kwalificaties en dienen als een leven lang leren mogelijkheid voor iedereen.

Het voorstel van de Europese Commissie wil microcredentials ingeburgerd doen geraken in alle instellingen, bedrijven en sectoren en over alle grenzen heen. Daartoe zouden de lidstaten overeenstemming moeten bereiken over:

 • een gemeenschappelijke definitie van microcredentials;
 • standaardelementen voor de beschrijving van microcredentials; en
 • kernbeginselen voor het ontwikkelen en verlenen van microcredentials.

Doel is voor hoogwaardige microcredentials te zorgen die op transparante wijze worden verleend om vertrouwen in het certificeringsproces te wekken. Zo kan het gebruik van microcredentials ten behoeve van lerenden, werkenden en werkzoekenden worden bevorderd. Het voorstel bevat ook aanbevelingen inzake het gebruik van microcredentials in het kader van onderwijs, opleiding en het arbeidsmarktbeleid. 

De Europese benadering van microcredentials is ook van cruciaal belang om tegen 2025 een Europese onderwijsruimte tot stand te brengen. Microcredentials kunnen deel uitmaken van het leeraanbod in het kader van individuele leerrekeningen.

Lees hier het voorstel tot aanbeveling.
 

Volgende stappen

Over de voorstellen zal met de lidstaten worden onderhandeld. Nadat de Raad de aanbevelingen heeft goedgekeurd, zal de Commissie de lidstaten, de sociale partners en de betrokken partners ondersteunen bij de uitvoering van deze aanbevelingen van de Raad. De rapportage over en de monitoring van de individuele leerrekeningen zal plaatsvinden in het kader van het Europees semester.

 

Maak een account aan

Volg ons