U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Inclusiemaatregelen voor Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps

26 oktober 2021 - door Ute De Meyer

Op 26 oktober keurde de Europese Commissie het kader van inclusiemaatregelen voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps goed. Hiermee wil ze het deelnemingspercentage bij kansarme deelnemers verhogen door middel van onderstaande maatregelen.

Inclusiemaatregelen voor Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps
  • Specifieke financiële steun voorzien;
  • Ondersteuning op maat aanbieden aan de deelnemers tijdens alle fases van hun project;
  • Organisaties ondersteunen die onder meer deelnemers helpen te bereiken en voor te lichten over de verschillende mogelijkheden en steunmechanismen;
  • Flexibele en toegankelijke leervormen aanbieden om grote doelgroepen te kunnen bereiken en zo de integratie van kansarme personen in onderwijs en opleiding, jongerenactiviteiten, sport en solidariteitsactiviteiten bevorderen;
  • Prioriteit geven aan projecten waarbij kansarme deelnemers betrokken zijn en waarin de thema's inclusie en diversiteit aan bod komen; 
  • Zorgen voor duidelijke communicatie en rapportering;

Het kader met inclusiemaatregelen zal op 15 november 2021 in werking treden.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons